A A
 • Obvestilo o prenehanju delovanja namakalnega razvoda Vogršček

  19. julij 2022

  SPOROČILO ZA JAVNOST

  Sklad vse uporabnike vode iz namakalnega razvoda Vogršček obvešča, da od danes, 19. 7. 2022 naprej do preklica, voda iz sistema ne bo več na razpolago. Ponovno obratovanje namakalnega razvoda je predvideno za čas, ko bo na voljo voda iz akumulacije Vogršček.

  Zaustavitev delovanja razvoda je skladna z napovedjo ukrepa zaustavitve, z dne 5. 7. 2022 in urnika namakanja, z dne 15. 7. 2022. Danes ponoči se je namreč pokvarila še tretja od petih črpalk, s katerimi se je improvizirano in nadomestno polnil namakalni razvod in potrdila napoved strojnikov, da ta način zagotavljanja vode dolgoročno ni vzdržen. Prav tako je pretok reke Vipave padel pod ekološko sprejemljivega.


  Z objavo tega obvestila preneha veljati Urnik namakanja z dne 15. 7. 2022.

  O možnosti ponovnega namakanja z vodo iz akumulacije Vogršček, bodo uporabniki obveščeni na tem mestu in prek medijev, Žal pa brez predhodnih obilnejših in dolgotrajnejših padavin tega ni za pričakovati.

  Objava

  VEČ
 • URNIK ČRPANJA VODE IZ REKE VIPAVE

  15. julij 2022

  URNIK ČRPANJA VODE IZ REKE VIPAVE

  Ponedeljek

  Od cca 20:00 do 05:00

  Miren in Orehovlje

  Torek

  Od cca 20:00 do 05:00

  Dornberk in Šempas

  Sreda

  Od cca 20:00 do 24:00

  Od cca 24:00 do 05:00

  Šempeter

  Vrtojba

  Četrtek

  Od cca 20:00 do 05:00

  Miren in Orehovlje

  Petek

  Od cca 20:00 do 05:00

  Dornberk in Šempas

  Sobota

  Od cca 20:00 do 24:00

  Od cca 24:00 do 05:00

  Vrtojba

  Šempeter

  Nedelja

  Od cca 20:00 do 05:00

  Šempas

   

  Smer MIREN in OREHOVLJE zajema naslednja namakalna polja: Bukovica, Miren, Križ Cijanov, Orehovlje - Bilje, Karavla - Gramoznica, Orehovlje - Britof in Miren. 

  Smer VRTOJBA zajema naslednja namakalna polja: Vrtojba I in II. Smer Šempeter zajema naslednja namakalna polja: Šempeter polje. 

  Smer DORNBERK in ŠEMPAS zajema naslednja namakalna polja: Prvačina I in II, Dornberk – Kobate, Jugovo polje, Podvogrsko, Šempaske gmajne, Okroglica I in II ter Replje.

  Smer ŠEMPAS zajema naslednja namakalna polja: Šempaske gmajne in Replje. V tem času je dovoljeno odvzemati samo na omenjenih namakalnih poljih. Prosimo za spoštovanje urnika, saj drugih sekciji ni mogoče tehnično zapirati.

  Prosimo za racionalno rabo vode. Priporočamo uporabo kapljičnega namakanja. Prepovedano je zalivanje trat in uporaba vode za nekmetijske namene.

  Pridržujemo si pravico do sprememb. V primeru padavin se črpanje po urniku ne izvaja. V kolikor vodo potrebujete v času padavin (minimalno 5 uporabnikov) se predhodno dogovorite z vzdrževalcem za vklop (tel: 040-376-350). V primeru, da bo ekološko sprejemljivi pretok Qes reke Vipave manjši od dovoljenega se črpanje iz reke Vipave lahko prekine.

  Urnik začne veljati dne 15.7.2022.

   URNIK ČRPANJA VODE IZ REKE VIPAVE

  VEČ
 • Obvestilo glede črpanja vode in reke Vipave

  5. julij 2022

  Črpanje vode iz reke Vipave se od 4. julija 2022 naprej izvaja le še s polovično kapaciteto.

  Zgolj polovičen tlak, glede na tlak ob začetku letošnjega obratovanja namakalnega sistema pomeni, da se bodo temu uporabniki morali dodatno prilagoditi. Nekaterih oddaljenejših uporabnikov voda ne bo več dosegla. Voda iz akumulacije Vogršček še ni na voljo. Od petih črpalk, ki jih je Sklad usposobil za nadomestno črpanje vode iz reke Vipave se je 4.7.2022 pokvarila že druga, prva že pred enim mesecem. Trenutno obratujejo še preostale tri črpalke, v primeru okvare še ene, bo črpanje vode zaustavljeno do takrat, ko bo na voljo voda iz akumulacije. Črpalke so projektirane za dodajanje pritiska v spodnjem delu namakalnega razvoda, njihova nadomestna raba je posledica reševanja izrednih razmer. Remont črpalk bo izveden v zimskem času.

  V veljavi ostaja urnik črpanja vode, z dne 28.6.2022.

  VEČ
 • Urnik Črpanja vode iz reke Vipave

  28. junij 2022

  URNIK ČRPANJA VODE IZ REKE VIPAVE

  Dan

  Ura

  Smer

  Ponedeljek

  Od cca. 20:00 do 05:00

  Miren in Orehovlje

  Torek

  Od cca. 20:00 do 05:00

  Dornberk in Šempas

  Sreda

  Od cca. 20:00 do 05:00

  Vrtojba in Šempeter

  Četrtek

  Od cca. 20:00 do 05:00

  Miren in Orehovlje

  Petek

  Od cca. 20:00 do 05:00

  Dornberk in Šempas

  Sobota

  Od cca. 20:00 do 05:00

  Vrtojba in Šempeter

  Nedelja Od cca. 20:00 do 05:00 Šempas

  Smer MIREN in OREHOVLJE zajema naslednja namakalna polja: Bukovica, Šempeter, Vrtojba I in II, Miren, Križ Cijanov, Orehovlje - Bilje, Karavla - Gramoznica, Orehovlje - Britof in Miren.

  Smer VRTOJBA in ŠEMPETER zajema naslednja namakalna polja: Šempeter in Vrtojba I in II.

  Smer DORNBERK in ŠEMPAS zajema naslednja namakalna polja: Prvačina I in II, Dornberk – Kobate, Jugovo polje, Podvogrsko, Šempaske gmajne, Okroglica I in II ter Replje.

  Smer ŠEMPAS zajema naslednja namakalna polja: Šempaske gmajne in Replje. V tem času je dovoljeno odvzemati samo na omenjenih namakalnih poljih. Prosimo za spoštovanje urnika, saj drugih sekciji ni mogoče tehnično zapirati.

  Prosimo za racionalno rabo vode. Priporočamo uporabo kapljičnega namakanja. Prepovedano je zalivanje trat in uporaba vode za nekmetijske namene.

   

  Pridržujemo si pravico do sprememb. V primeru padavin se črpanje po urniku ne izvaja. V kolikor vodo potrebujete (minimalno 5 uporabnikov) se predhodno dogovorite z vzdrževalcem za vklop (tel: 040-376-350). V primeru, da bo ekološko sprejemljivi pretok Qes reke Vipave manjši od dovoljenega se črpanje iz reke Vipave lahko prekine.

  Urnik začne veljati dne 29.6.2022.

  VEČ
 • Objava potencialno prostih kmetijskih zemljišč

  3. maj 2022

  Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije objavlja tudi neobvezujoč seznam potencialnih kmetijskih zemljišč za zakup.

  Sklad bo za zemljišča, zajeta v seznam, sprožil postopek oddaje v zakup na lastno iniciativo, ali na predlog fizične oziroma pravne osebe, ki bo izkazala interes za zakup.

  Seznam zemljišč se bo sproti usklajeval z dodajanjem novih zemljišč in odvzemanjem tistih zemljišč iz seznama, ki bodo oddana v zakup. Sklad pa si pridržuje tudi pravico, da katero od zemljišč iz seznama umakne, če naknadno ugotovi, da je zemljišče na podlagi veljavnih predpisov prešlo iz upravljanja Sklada na druge upravljavce, ali da je drugače obremenjeno z lastnostjo, ki preprečuje zakup.

  Do seznama potencialnih zemljišč za zakup dostopate tako, da kliknete Tukaj

  VEČ