A A

OBVESTILO
24. maj 2017

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije obvešča vse zainteresirane kupce državnih gozdov, da bo vse vloge za nakup gozdov, ki bodo na Sklad prispele po 15. aprilu 2016, prenesel v obravnavo družbi SiDG d.o.o., katera bo s 1. julijem 2016 prevzela upravljanje državnih gozdov.

V tekočem obdobju, do 1. julija 2016, bo Sklad obravnaval že prejete vloge za prodajo državnih gozdov.

Pravila o načinu, pogojih in merilih izbire izvajalcev pri oddaji posameznih del upravljanja z državnimi gozdovi

Obvestilo pravnim in fizičnim osebam, ki poslujejo s SKZG RS v zvezi z novostmi pri izmenjavi e-računov z javnim sektorjem

OBVESTILO pravnim in fizičnim osebam, ki poslujejo s SKZG RS, o obveznosti prejemanja in izdajanja e-računov