A A

PREKLIC POOBLASTIL
24. maj 2017

Z dnem 1.7.2016, direktorica Sklada KZG RS, preklicuje vsa izdana pooblastila za zastopanje Sklada in vsa izdana pooblastila v zvezi z opravljanjem dela na Skladu naslednjim uslužbencem, ki so navedeni v priponka.