A A

Sklad obeležil 25 let delovanja
11. maj 2018

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, upravljalec kmetijskih zemljišč v lasti RS, je v Festivalni dvorani v Ljubljani s slovesno prireditvijo obeležil 25 let delovanja.

Zbrane goste sta nagovorila slavnostni govornik minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS in direktorica Sklada. Mag. Dejan Židan, minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS je izpostavil, da je njegova želja, da se Sklad ohrani, saj vidi veliko potrebo po nakupu kmetijskih zemljišč v obmejnem pasu, pri čemer ni boljšega gospodarja in kupca kot je Sklad. V svojem nagovoru je bil kritičen tudi do zakona o denacionalizaciji, ki ga je označil kot izrazito krivičnega in nepoštenega. Po mnenju ministra je zakon nepošten, ker "nas obremeni za nekaj, za kar nismo krivi, in ker obremeni sektor, ki mu je že tako težko, to je področje kmetijstva in gozdarstva". Izpostavlja predvsem nerazumne odškodnine.

Direktorica Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije, Irena Šinko, je v svojem govoru povzela delovanje in naloge Sklada, ki so se v preteklih letih spremenile. Poudarila je, da je bil Sklad ustanovljen z namenom enotnega gospodarjenja s kmetijskimi zemljišči, kmetijami in gozdovi, ki so z lastninskim preoblikovanjem prešla v državno last na območju celotne Slovenije. Opozorila je na nekončane denacionalizacijske postopke. Previsoki odškodninski zahtevki še dodatno bremenijo proračun RS. V svojem nagovoru je direktorica Šinkova poudarila, da politične stranke v svojih programih navajajo ukinitev Sklada, v čemer vidi nevarno potezo, ki bi povzročila nepopravljivo škodo. Skrbno delovanje Sklada s kmetijskimi zemljišči je podkrepila z dejstvom, da interes po zakupu presega ponudbo.

Sklad kmetijskih zemljišč in gozdov RS je v času delovanja v denacionalizacijskih postopkih vrnil 163.385 ha zemljišč v skupni vrednosti 399.466.125 EUR. V letih od 2005 do 2018 je za nemožnost uporabe kmetijskih zemljišč in gozdov denacionalizacijskim upravičencem izplačal 28.282.373 EUR, največ v letu 2017.

Za skoraj 9 % vseh kmetijskih zemljišč v Republiki Sloveniji, s katerimi upravlja Sklad, je le-ta eden od najpomembnejših akterjev na področju kmetijske politike, saj upravlja z 59.386 ha, od tega je 45 % njiv, 10 % trajnih nasadov in 31 % travnikov, preostalih 14 % predstavljajo ostala kmetijska zemljišča.

V prihodnosti si Sklad prizadeva, da bo s svojim delovanjem dajal poudarek na ohranjanju poseljenosti podeželja in krajine. Med prednostne naloge šteje tudi ohranjanje obsega kmetijskih zemljišč, kakor tudi vzpodbujanje in omogočanje razvoja perspektivnih družinskih kmetij. Med začrtanimi cilji pri delovanju je tudi krepitev funkcije pri pridobivanju zemljišč na vodovarstvenih območjih na zavarovanih območjih in v 10-kilometrskem pasu ob mejni črti.

Ljubljana, 11. maj 2018       

 

Govor direktorice Sklada

Govor ministra za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag. Dejan Židan