A A

Upraviteljstvo: 01 - Primorska regija
Izpostava: 11011 - Koper

Pregled prometa z zemljišči po rabi tal v naravi (ROS - RTN)

Prazne vrstice - zemljišča ni v RTN

Regija Izpostava Rang Raba Opis Ha
01 11011 NAKUP
01 11011 NAKUP 1100 Obdelovalna zemljišča 13,94
01 11011 NAKUP 1190 Rastlinjaki 0,02
01 11011 NAKUP 1211 Vinogradi 26,46
01 11011 NAKUP 1221 Intenzivni sadovnjaki 0,75
01 11011 NAKUP 1222 Ekstenzivni sadovnjaki 0,32
01 11011 NAKUP 1230 Oljčni nasadi 3,90
01 11011 NAKUP 1300 Travniki in pašniki 17,33
01 11011 NAKUP 1410 Zemljišča v zaraščanju 6,79
01 11011 NAKUP 1500 Obkrajki 1,49
01 11011 NAKUP 1600 Neobdelana kmetijska zemljišča 2,28
01 11011 NAKUP 1800 Kmetijska zemljišča, porasla z gozdnim drevjem 4,32
01 11011 NAKUP 2000 Gozd in ostale poraščene površine 40,21
01 11011 NAKUP 3000 Pozidana zemljišča 1,49
01 11011 NAKUP 4220 Ostala zamočvirjena zemljišča 0,04
01 11011 NAKUP 5000 Suha odprta zemljišča s posebnim rastlinskim pokrovo 0,05
01 11011 NAKUP 7000 Vodne površine 0,04
01 11011 NAKUP/MENJAVA 1211 Vinogradi 0,04
01 11011 NAKUP/MENJAVA 2000 Gozd in ostale poraščene površine 0,01
01 11011 PRODAJA
01 11011 PRODAJA 1100 Obdelovalna zemljišča 2,24
01 11011 PRODAJA 1190 Rastlinjaki 0,01
01 11011 PRODAJA 1211 Vinogradi 6,63
01 11011 PRODAJA 1221 Intenzivni sadovnjaki 0,03
01 11011 PRODAJA 1222 Ekstenzivni sadovnjaki 0,87
01 11011 PRODAJA 1230 Oljčni nasadi 8,47
01 11011 PRODAJA 1300 Travniki in pašniki 7,88
01 11011 PRODAJA 1410 Zemljišča v zaraščanju 2,34
01 11011 PRODAJA 1500 Obkrajki 0,98
01 11011 PRODAJA 1600 Neobdelana kmetijska zemljišča 1,18
01 11011 PRODAJA 1800 Kmetijska zemljišča, porasla z gozdnim drevjem 1,15
01 11011 PRODAJA 2000 Gozd in ostale poraščene površine 9,01
01 11011 PRODAJA 3000 Pozidana zemljišča 14,33
01 11011 PRODAJA 4210 Trstičja 0,05
01 11011 PRODAJA 5000 Suha odprta zemljišča s posebnim rastlinskim pokrovo 0,13
01 11011 PRODAJA 7000 Vodne površine 0,02
01 11011 PRODAJA/MENJAVA
01 11011 PRODAJA/MENJAVA 1100 Obdelovalna zemljišča 0,46
01 11011 PRODAJA/MENJAVA 1211 Vinogradi 2,88
01 11011 PRODAJA/MENJAVA 1222 Ekstenzivni sadovnjaki 0,08
01 11011 PRODAJA/MENJAVA 1230 Oljčni nasadi 1,22
01 11011 PRODAJA/MENJAVA 1300 Travniki in pašniki 1,26
01 11011 PRODAJA/MENJAVA 1410 Zemljišča v zaraščanju 0,47
01 11011 PRODAJA/MENJAVA 1500 Obkrajki 0,15
01 11011 PRODAJA/MENJAVA 1600 Neobdelana kmetijska zemljišča 0,17
01 11011 PRODAJA/MENJAVA 1800 Kmetijska zemljišča, porasla z gozdnim drevjem 0,02
01 11011 PRODAJA/MENJAVA 2000 Gozd in ostale poraščene površine 1,33
01 11011 PRODAJA/MENJAVA 3000 Pozidana zemljišča 0,26