A A

Upraviteljstvo: 02 - Ljubljanska regija
Izpostava: 14170 - Trbovlje

Pregled prometa z zemljišči po rabi tal v naravi (ROS - RTN)

Prazne vrstice - zemljišča ni v RTN

Regija Izpostava Rang Raba Opis Ha
02 14170 NAKUP
02 14170 NAKUP 1100 Obdelovalna zemljišča 3,00
02 14170 NAKUP 1222 Ekstenzivni sadovnjaki 2,51
02 14170 NAKUP 1300 Travniki in pašniki 20,68
02 14170 NAKUP 1410 Zemljišča v zaraščanju 0,69
02 14170 NAKUP 1500 Obkrajki 0,91
02 14170 NAKUP 1600 Neobdelana kmetijska zemljišča 0,15
02 14170 NAKUP 2000 Gozd in ostale poraščene površine 1.039,52
02 14170 NAKUP 3000 Pozidana zemljišča 2,78
02 14170 NAKUP 5000 Suha odprta zemljišča s posebnim rastlinskim pokrovo 0,57
02 14170 NAKUP 7000 Vodne površine 0,01
02 14170 PRODAJA
02 14170 PRODAJA 1100 Obdelovalna zemljišča 0,02
02 14170 PRODAJA 1222 Ekstenzivni sadovnjaki 0,08
02 14170 PRODAJA 1300 Travniki in pašniki 1,50
02 14170 PRODAJA 1500 Obkrajki 0,07
02 14170 PRODAJA 2000 Gozd in ostale poraščene površine 7,54
02 14170 PRODAJA 3000 Pozidana zemljišča 0,62