A A

Upraviteljstvo: 04 - Štajerska regija
Izpostava: 18350 - Murska Sobota

Pregled prometa z zemljišči po rabi tal v naravi (ROS - RTN)

Prazne vrstice - zemljišča ni v RTN

Regija Izpostava Rang Raba Opis Ha
04 18350 NAKUP
04 18350 NAKUP 1100 Obdelovalna zemljišča 712,68
04 18350 NAKUP 1180 Trajne rastline na njivskih površinah 0,83
04 18350 NAKUP 1211 Vinogradi 0,65
04 18350 NAKUP 1212 Matičnjaki
04 18350 NAKUP 1221 Intenzivni sadovnjaki 28,85
04 18350 NAKUP 1222 Ekstenzivni sadovnjaki 0,61
04 18350 NAKUP 1300 Travniki in pašniki 28,46
04 18350 NAKUP 1410 Zemljišča v zaraščanju 10,86
04 18350 NAKUP 1500 Obkrajki 5,65
04 18350 NAKUP 1600 Neobdelana kmetijska zemljišča 1,42
04 18350 NAKUP 2000 Gozd in ostale poraščene površine 344,76
04 18350 NAKUP 3000 Pozidana zemljišča 3,01
04 18350 NAKUP 7000 Vodne površine 0,02
04 18350 NAKUP/MENJAVA 1100 Obdelovalna zemljišča 35,76
04 18350 NAKUP/MENJAVA 1300 Travniki in pašniki 0,02
04 18350 NAKUP/MENJAVA 1410 Zemljišča v zaraščanju 0,10
04 18350 NAKUP/MENJAVA 1500 Obkrajki 0,69
04 18350 NAKUP/MENJAVA 3000 Pozidana zemljišča 0,14
04 18350 PRODAJA
04 18350 PRODAJA 1100 Obdelovalna zemljišča 21,32
04 18350 PRODAJA 1211 Vinogradi 0,11
04 18350 PRODAJA 1222 Ekstenzivni sadovnjaki 0,00
04 18350 PRODAJA 1300 Travniki in pašniki 2,21
04 18350 PRODAJA 1410 Zemljišča v zaraščanju 1,53
04 18350 PRODAJA 1500 Obkrajki 0,33
04 18350 PRODAJA 1600 Neobdelana kmetijska zemljišča 0,02
04 18350 PRODAJA 2000 Gozd in ostale poraščene površine 3,29
04 18350 PRODAJA 3000 Pozidana zemljišča 15,55
04 18350 PRODAJA 7000 Vodne površine 0,30
04 18350 PRODAJA/MENJAVA
04 18350 PRODAJA/MENJAVA 1100 Obdelovalna zemljišča 7,01
04 18350 PRODAJA/MENJAVA 1211 Vinogradi 0,13
04 18350 PRODAJA/MENJAVA 1221 Intenzivni sadovnjaki 0,29
04 18350 PRODAJA/MENJAVA 1222 Ekstenzivni sadovnjaki 0,06
04 18350 PRODAJA/MENJAVA 1300 Travniki in pašniki 1,38
04 18350 PRODAJA/MENJAVA 1410 Zemljišča v zaraščanju 0,26
04 18350 PRODAJA/MENJAVA 1500 Obkrajki 0,29
04 18350 PRODAJA/MENJAVA 1600 Neobdelana kmetijska zemljišča 0,01
04 18350 PRODAJA/MENJAVA 2000 Gozd in ostale poraščene površine 1,16
04 18350 PRODAJA/MENJAVA 3000 Pozidana zemljišča 0,43
04 18350 PRODAJA/MENJAVA 7000 Vodne površine 0,08