A A

Upraviteljstvo: 01 - Primorska regija
Izpostava: 11011 - Koper

Pregled prometa z zemljišči po katastrskih kulturah (ROS).
Regija Izpostava Rang Kultura Naz_kul Pov. m2 EUR EUR/m2
01 11011 NAKUP 101 NJIVA 353.062,00 1.773.777,00 5,02
01 11011 NAKUP 104 SADOVNJAK 19.609,00 67.697,00 3,45
01 11011 NAKUP 105 VINOGRAD 83.030,00 341.463,00 4,11
01 11011 NAKUP 107 TRAVNIK 108.800,00 398.277,00 3,66
01 11011 NAKUP 109 PAŠNIK 245.488,00 360.932,00 1,47
01 11011 NAKUP 112 GOZD 109.388,00 159.778,00 1,46
01 11011 NAKUP 203 GOSPODARSKO POSLOPJE 16,00 28,00 1,75
01 11011 NAKUP 207 PORUŠEN OBJEKT 27,00 70,00 2,59
01 11011 NAKUP 209 POT 1.774,00 12.811,00 7,22
01 11011 NAKUP 217 STAVBIŠČE 64,00 172,00 2,69
01 11011 NAKUP 401 NEPLODNO 6.411,00 2.940,00 0,46
01 11011 NAKUP 402 VODOTOK 2.627,00 13.573,00 5,17
01 11011 NAKUP/MENJAVA 109 PAŠNIK 851,00 1.710,00 2,01
01 11011 PRODAJA 101 NJIVA 284.709,00 2.265.489,00 7,96
01 11011 PRODAJA 102 VRT 136,00 4.080,00 30,00
01 11011 PRODAJA 104 SADOVNJAK 54.198,00 314.961,00 5,81
01 11011 PRODAJA 105 VINOGRAD 107.943,00 555.762,00 5,15
01 11011 PRODAJA 107 TRAVNIK 73.736,00 670.233,00 9,09
01 11011 PRODAJA 109 PAŠNIK 197.700,00 873.476,00 4,42
01 11011 PRODAJA 110 TRSTIČJE 76,00 684,00 9,00
01 11011 PRODAJA 112 GOZD 120.708,00 242.843,00 2,01
01 11011 PRODAJA 201 STANOVANJSKA STAVBA 158,00 9.289,00 58,79
01 11011 PRODAJA 203 GOSPODARSKO POSLOPJE 179,00 1.014,00 5,67
01 11011 PRODAJA 204 GARAŽA 9,00 981,00 109,00
01 11011 PRODAJA 205 FUNKCIONALNI OBJEKT 27,00 229,00 8,48
01 11011 PRODAJA 208 CESTA 72,00 109,00 1,51
01 11011 PRODAJA 209 POT 918,00 18.558,00 20,22
01 11011 PRODAJA 211 DVORIŠČE 1.753,00 92.094,00 52,54
01 11011 PRODAJA 216 ODPRTI KOP 1.080,00 13.250,00 12,27
01 11011 PRODAJA 401 NEPLODNO 22.841,00 25.475,00 1,12
01 11011 PRODAJA/MENJAVA 101 NJIVA 26.280,00 59.443,00 2,26
01 11011 PRODAJA/MENJAVA 104 SADOVNJAK 3.596,00 0,00 0,00
01 11011 PRODAJA/MENJAVA 105 VINOGRAD 19.175,00 42.750,00 2,23
01 11011 PRODAJA/MENJAVA 107 TRAVNIK 5.593,00 8.344,00 1,49
01 11011 PRODAJA/MENJAVA 109 PAŠNIK 11.889,00 53.614,00 4,51
01 11011 PRODAJA/MENJAVA 112 GOZD 2.068,00 4.180,00 2,02