A A

Upraviteljstvo: 02 - Ljubljanska regija
Izpostava: 14170 - Trbovlje

Pregled prometa z zemljišči po katastrskih kulturah (ROS).
Regija Izpostava Rang Kultura Naz_kul Pov. m2 EUR EUR/m2
02 14170 NAKUP 101 NJIVA 62.605,00 39.023,00 0,62
02 14170 NAKUP 104 SADOVNJAK 22.154,00 18.503,00 0,84
02 14170 NAKUP 107 TRAVNIK 98.931,00 49.447,00 0,50
02 14170 NAKUP 109 PAŠNIK 260.711,00 91.720,00 0,35
02 14170 NAKUP 112 GOZD 6.631.234,00 1.700.592,00 0,26
02 14170 NAKUP 208 CESTA 2.418,00 667,00 0,28
02 14170 NAKUP 217 STAVBIŠČE 54,00 30,00 0,56
02 14170 NAKUP 401 NEPLODNO 62.280,00 15.756,00 0,25
02 14170 PRODAJA 101 NJIVA 6.209,00 35.901,00 5,78
02 14170 PRODAJA 104 SADOVNJAK 982,00 16.469,00 16,77
02 14170 PRODAJA 107 TRAVNIK 12.361,00 94.344,00 7,63
02 14170 PRODAJA 109 PAŠNIK 5.269,00 13.439,00 2,55
02 14170 PRODAJA 112 GOZD 80.146,00 70.815,00 0,88
02 14170 PRODAJA 202 POSLOVNA STAVBA 11,00 0,00 0,00
02 14170 PRODAJA 203 GOSPODARSKO POSLOPJE 32,00 981,00 30,66
02 14170 PRODAJA 211 DVORIŠČE 363,00 1.541,00 4,25
02 14170 PRODAJA 217 STAVBIŠČE 65,00 1.992,00 30,65
02 14170 PRODAJA 401 NEPLODNO 2.512,00 4.662,00 1,86