A A

Podatki o prometu so zajeti iz podatkovne baze zemljišč v upravljanju Sklada (ROS).

Podatki o prometu so razdeljeni na tri preglede:


Promet z zemljišči od leta 2014 do leta 2022.
Regija: 11 - GORIŠKA, izpostava: 12040 - Tolmin

Možnost prikaz prometa po:

Rang Pov. (ha) EUR
Odtujitev – Prodaja 3,64 497.930
Pridobitev – Nakup 275,98 746.256