A A

Podatki o prometu so zajeti iz podatkovne baze zemljišč v upravljanju Sklada (ROS).

Podatki o prometu so razdeljeni na tri preglede:


Promet z zemljišči od leta 2014 do leta 2022.
Regija: 7 - JUGOVZHODNA SLOVENIJA, izpostava: 14130 - Kočevje

Možnost prikaz prometa po:

Rang Pov. (ha) EUR
Odtujitev – Menjava – odplačno 3,34 37.582
Odtujitev – Prodaja 22,99 1.842.833
Pridobitev – Menjava - odplačno 2,97 22.350
Pridobitev – Nakup 198,57 1.073.037