A A

Podatki o prometu so zajeti iz podatkovne baze zemljišč v upravljanju Sklada (ROS).

Podatki o prometu so razdeljeni na tri preglede:


Promet z zemljišči od leta 2014 do leta 2022.
Regija: 7 - JUGOVZHODNA SLOVENIJA, izpostava: 16270 - Črnomelj

Možnost prikaz prometa po:

Rang Pov. (ha) EUR
Odtujitev – Menjava – odplačno 7,37 83.244
Odtujitev – Prodaja 7,68 98.095
Pridobitev – Menjava - odplačno 9,20 85.304
Pridobitev – Nakup 25,58 161.929