A A

Podatki o prometu so zajeti iz podatkovne baze zemljišč v upravljanju Sklada (ROS).

Podatki o prometu so razdeljeni na tri preglede:


Promet z zemljišči od leta 2014 do leta 2021.
Regija: 1 - POMURSKA, izpostava: 18340 - Ljutomer

Možnost prikaz prometa po:

Rang Pov. (ha) EUR
Odtujitev – Prodaja 0,80 33.702
Pridobitev – Menjava - odplačno 0,12 1.605
Pridobitev – Nakup 16,38 205.344