A A

Podatki o prometu so zajeti iz podatkovne baze zemljišč v upravljanju Sklada (ROS).

Podatki o prometu so razdeljeni na tri preglede:


Promet z zemljišči od leta 2014 do leta 2022.
Regija: 1 - POMURSKA, izpostava: 18360 - Lendava

Možnost prikaz prometa po:

Rang Pov. (ha) EUR
Odtujitev – Menjava – odplačno 9,47 98.194
Odtujitev – Prodaja 6,64 243.381
Pridobitev – Menjava - odplačno 10,15 97.975
Pridobitev – Nakup 163,75 1.419.824