A A

Podatki o prometu so zajeti iz podatkovne baze zemljišč v upravljanju Sklada (ROS).

Podatki o prometu so razdeljeni na tri preglede:


Promet z zemljišči za leto 2021.
Regija: 2 - PODRAVSKA, izpostava: 17320 - Ormož

Možnost prikaz prometa po:

Rang Pov. (ha) EUR
Odtujitev – Prodaja 8,13 1.145.148,00
Pridobitev – Menjava - odplačno 0,01 45,52
Pridobitev – Nakup 4,24 70.894,62