A A

Podatki o prometu so zajeti iz podatkovne baze zemljišč v upravljanju Sklada (ROS).

Podatki o prometu so razdeljeni na tri preglede:


Promet z zemljišči od leta 2014 do leta 2020 - Sklad skupaj.

Možnost prikaz prometa po:

Rang Pov. (ha) EUR
Odtujitev – Menjava – odplačno 148,45 2.661.256,00
Odtujitev – Prodaja 205,32 19.240.205,00
Pridobitev – Menjava - odplačno 150,20 2.738.119,00
Pridobitev – Nakup 3.452,01 39.619.218,00