A A

Podatki o prometu so zajeti iz podatkovne baze zemljišč v upravljanju Sklada (ROS).

Podatki o prometu so razdeljeni na tri preglede:


Promet z zemljišči od leta 2014 do leta 2020 - Sklad skupaj.

Možnost prikaz prometa po:

Rang Pov. (ha) EUR
Odtujitev – Menjava – odplačno 136,54 2.377.228,00
Odtujitev – Prodaja 181,49 12.588.370,00
Pridobitev – Menjava - odplačno 136,52 2.467.168,00
Pridobitev – Nakup 2.971,01 31.730.376,00