A A

Podatki o prometu so zajeti iz podatkovne baze zemljišč v upravljanju Sklada (ROS).

Podatki o prometu so razdeljeni na tri preglede:


Promet z zemljišči od leta 2014 do leta 2022 - Sklad skupaj.

Možnost prikaz prometa po:

Rang Pov. (ha) EUR
Odtujitev – Menjava – odplačno 250,57 5.366.901,00
Odtujitev – Prodaja 254,52 32.477.027,00
Pridobitev – Menjava - odplačno 244,21 5.421.454,00
Pridobitev – Nakup 4.039,91 49.145.226,00