A A

Podatki o prometu so zajeti iz podatkovne baze zemljišč v upravljanju Sklada (ROS).

Podatki o prometu so razdeljeni na tri preglede:


Promet z zemljišči od leta 2014 do leta 2020 - Sklad skupaj.

Možnost prikaz prometa po:

Rang Pov. (ha) EUR
Odtujitev – Menjava – odplačno 138,31 2.443.369,00
Odtujitev – Prodaja 183,07 12.872.000,00
Pridobitev – Menjava - odplačno 138,65 2.530.579,00
Pridobitev – Nakup 3.024,32 32.623.786,00