A A

Podatki o prometu so zajeti iz podatkovne baze zemljišč v upravljanju Sklada (ROS).

Podatki o prometu so razdeljeni na tri preglede:


Promet z zemljišči od leta 2014 do leta 2020 - Sklad skupaj.

Možnost prikaz prometa po:

Rang Pov. (ha) EUR
Odtujitev – Menjava – odplačno 143,32 2.547.454,00
Odtujitev – Prodaja 198,66 18.509.219,00
Pridobitev – Menjava - odplačno 144,19 2.629.957,00
Pridobitev – Nakup 3.263,46 36.456.718,00