A A

Podatki o prometu so zajeti iz podatkovne baze zemljišč v upravljanju Sklada (ROS).

Podatki o prometu so razdeljeni na tri preglede:


Promet z zemljišči od leta 2014 do leta 2020 - Sklad skupaj.

Možnost prikaz prometa po:

Rang Pov. (ha) EUR
Odtujitev – Menjava – odplačno 140,50 2.481.532,00
Odtujitev – Prodaja 186,85 13.381.721,00
Pridobitev – Menjava - odplačno 141,41 2.571.315,00
Pridobitev – Nakup 3.108,49 34.018.402,00