A A

Pregled prometa z zemljišči po poslih (ROS - oznaka dokumenta)

Leto Oznaka dokumenta Rang Pov. m2 EUR EUR/m2
2017 47811-654/2016 Pridobitev – Nakup 1.250 2.500,00 2,00
2017 47811-876/2016 Pridobitev – Nakup 1.611 644,40 0,40
2017 47811-782/2016 Pridobitev – Nakup 7.532 6.778,80 0,90
2017 47811-783/2016 Pridobitev – Nakup 47.614 38.090,40 0,80
2017 47811-830/2016 Pridobitev – Nakup 6.364 4.454,80 0,70
2017 47811-733/2015 Pridobitev – Nakup 8.595 5.385,40 0,63
2017 47811-800/2016 Pridobitev – Nakup 825 825,00 1,00
2017 47811-382/2016 Pridobitev – Nakup 3.482.912 4.047.408,36 1,16
2017 47811-919/2016 Pridobitev – Nakup 5.607 6.728,40 1,20
2017 47811-913/2016 Pridobitev – Nakup 16.554 35.593,25 2,15
2017 47811-711/2016 Pridobitev – Nakup 1.309 1.309,00 1,00
2017 47811-161/2016 Pridobitev – Nakup 657 394,20 0,60
2017 47811-625/2016 Pridobitev – Nakup 2.210 1.547,70 0,70
2017 47811-404/2016 Pridobitev – Nakup 1.866.320 1.249.665,12 0,67
2017 47811-693/2016 Pridobitev – Nakup 42.129 84.258,00 2,00
2017 47811-978/2016 Pridobitev – Nakup 10.726 50.626,72 4,72
2017 47811-763/2016 Pridobitev – Nakup 685 1.725,00 2,52
2017 47811-663/2016 Pridobitev – Nakup 80 360,00 4,50
2017 47811-912/2016 Pridobitev – Nakup 996 1.494,00 1,50
2017 47811-959/2016 Pridobitev – Nakup 1.437 1.437,00 1,00
2017 47810-48/2017 Pridobitev – Nakup 14.814 74.085,00 5,00
2017 47811-980/2016 Pridobitev – Nakup 40.934 193.208,48 4,72
2017 47811-979/2016 Pridobitev – Nakup 44.758 211.238,88 4,72
2017 47811-994/2015 Pridobitev – Nakup 6.060 3.939,00 0,65
2017 47811-832/2016 Pridobitev – Nakup 17.244 6.897,60 0,40
2017 47811-789/2016 Pridobitev – Nakup 8.668 7.367,80 0,85
2017 47811-981/2016 Pridobitev – Nakup 10.313 9.280,80 0,90
2017 47811-776/2016 Pridobitev – Nakup 1.049 524,50 0,50
2017 4921-112/2016 Pridobitev – Nakup 4.927 12.315,00 2,50
2017 47811-79/2017 Pridobitev – Nakup 2.298 4.596,00 2,00
2017 47811-97/2017 Pridobitev – Nakup 10.843 19.517,40 1,80
2017 47811-85/2017 Pridobitev – Nakup 3.707 4.393,30 1,19
2017 47811-72/2017 Pridobitev – Nakup 34.196 15.750,00 0,46
2017 47811-30/2017 Pridobitev – Nakup 6.063 7.275,60 1,20
2017 47811-99/2017 Pridobitev – Nakup 11.446 10.301,40 0,90
2017 47811-904/2016 Pridobitev – Nakup 6.425 5.000,00 0,78
2017 47811-17/2017 Pridobitev – Nakup 23.358 19.328,95 0,83
2017 47811-123/2017 Pridobitev – Nakup 11.564 17.500,00 1,51
2017 47811-977/2016 Pridobitev – Nakup 6.596 13.192,00 2,00
2017 47811-692/2016 Pridobitev – Nakup 28.760 39.369,50 1,37
2017 47811-117/2017 Pridobitev – Nakup 15.565 7.782,50 0,50
2017 47811-864/2016 Pridobitev – Nakup 2.523 630,75 0,25
2017 47811-829/2016 Pridobitev – Nakup 7.120 32.641,51 4,58
2017 47811-98/2017 Pridobitev – Nakup 5.124 25.620,00 5,00
2017 33-532/2013 Pridobitev – Nakup 2.828 1.414,00 0,50
2017 47811-121/2017 Pridobitev – Nakup 1.102 2.180,00 1,98
2017 47811-65/2017 Pridobitev – Nakup 6.467 13.149,80 2,03
2017 47811-956/2016 Pridobitev – Nakup 19.237 28.352,59 1,47
2017 47811-570/2016 Pridobitev – Nakup 2.008 2.783,00 1,39
2017 47811-408/2017 Pridobitev – Nakup 23.829 44.483,50 1,87
2017 47811-283/2017 Pridobitev – Nakup 2.748 6.045,00 2,20
2017 47811-309/2017 Pridobitev – Nakup 9.480 37.920,00 4,00
2017 47811-231/2017,47811-229/2017 Pridobitev – Nakup 7.395 26.879,28 3,64
2017 47811-168/2017 Pridobitev – Nakup 1.678 6.716,00 4,00
2017 47811-320/2017 Pridobitev – Nakup 6.442 16.105,00 2,50
2017 47811-11/2017 Pridobitev – Nakup 1.325 5.298,00 4,00
2017 47811-20/2017 Pridobitev – Nakup 4.472 5.813,60 1,30
2017 47811-217/2017 Pridobitev – Nakup 4.981 5.000,00 1,00
2017 47811-390/2017 Pridobitev – Nakup 3.684 4.000,00 1,09
2017 47811-86/2017 Pridobitev – Nakup 176 580,80 3,30
2017 47811-216/2017 Pridobitev – Nakup 621 2.600,00 4,19
2017 47811-230/2017 Pridobitev – Nakup 3.739 16.458,64 4,40
2017 47811-461/2017 Pridobitev – Nakup 14.542 29.084,00 2,00
2017 47811-323/2017 Pridobitev – Nakup 1.510 1.718,38 1,14
2017 47811-328/2017 Pridobitev – Nakup 8.968 6.277,60 0,70
2017 47811-147/2017 Pridobitev – Nakup 5.251 4.725,90 0,90
2017 47811-343/2017 Pridobitev – Nakup 10.771 9.693,00 0,90
2017 47811-235/2017 Pridobitev – Nakup 1.347 1.077,60 0,80
2017 47811-857/2016 Pridobitev – Nakup 23.351 15.178,15 0,65
2017 47811-946/2016 Pridobitev – Nakup 2.317 3.000,00 1,30
2017 47811-351/2017 Pridobitev – Nakup 46.742 116.855,00 2,50
2017 47811-347/2017 Pridobitev – Nakup 3.882 9.705,00 2,50
2017 47811-239/2017 Pridobitev – Nakup 12.581 21.387,70 1,70
2017 47811-180/2017 Pridobitev – Nakup 4.439 5.000,00 1,13
2017 47811-357/2017 Pridobitev – Nakup 16.559 66.292,00 4,00
2017 47811-296/2017 Pridobitev – Nakup 578 2.428,00 4,20
2017 47811-312/2017 Pridobitev – Nakup 578 2.428,00 4,20
2017 47811-232/2017 Pridobitev – Nakup 3.739 16.458,64 4,40
2017 47811-215/2017 Pridobitev – Nakup 1.241 4.941,00 3,98
2017 47811-316/2017 Pridobitev – Nakup 1.241 4.941,00 3,98
2017 47811-314/2017 Pridobitev – Nakup 1.241 4.941,00 3,98
2017 47811-255/2017 Pridobitev – Nakup 1.241 4.941,00 3,98
2017 47811-273/2017 Pridobitev – Nakup 3.787 15.455,04 4,08
2017 47811-64/2017 Pridobitev – Nakup 2.949 1.621,95 0,55
2017 47811-327/2017 Pridobitev – Nakup 6.123 4.800,00 0,78
2017 47811-233/2017 Pridobitev – Nakup 478 676,00 1,41
2017 47811-445/2017 Pridobitev – Nakup 6.579 7.948,26 1,21
2017 47811-496/2017 Pridobitev – Nakup 11.540 11.540,00 1,00
2017 47810-386/2017 Pridobitev – Nakup 484 611,30 1,26
2017 47810-385/2017 Pridobitev – Nakup 484 611,30 1,26
2017 47811-356/2017 Pridobitev – Nakup 4.269 17.132,00 4,01
2017 47811-374/2017 Pridobitev – Nakup 4.269 17.132,00 4,01
2017 47811-361/2017 Pridobitev – Nakup 17.135 68.536,00 4,00
2017 47811-375/2017 Pridobitev – Nakup 17.135 68.536,00 4,00
2017 47811-395/2017 Pridobitev – Nakup 3.082 12.331,60 4,00
2017 47811-410/2017 Pridobitev – Nakup 9.836 39.348,00 4,00
2017 47811-448/2017 Pridobitev – Nakup 5.350 6.300,00 1,18
2017 47811-498/2017 Pridobitev – Nakup 76.965 37.500,00 0,49
2017 47811-570/2017 Pridobitev – Nakup 8.879 9.056,58 1,02
2017 47811-690/2017 Pridobitev – Nakup 1.410 2.444,94 1,73