A A

Pregled prometa z zemljišči po poslih (ROS - oznaka dokumenta)

Leto Oznaka dokumenta Rang Pov. m2 EUR EUR/m2
2014 33-115/12 Pridobitev – Nakup 5.169 3.101,40 0,60
2014 33-287/12 Pridobitev – Nakup 1.726 1.035,60 0,60
2014 33-422/14 Pridobitev – Nakup 41.248 35.060,80 0,85
2014 33-205/14 Pridobitev – Nakup 1.159 1.200,00 1,04
2014 33-152/14 Pridobitev – Nakup 25.913 12.956,50 0,50
2014 33-476/12 Pridobitev – Nakup 36.584 18.016,60 0,49
2014 33-307/14 Pridobitev – Nakup 3.079 3.386,90 1,10
2014 33-490/14 Pridobitev – Nakup 40.833 102.082,50 2,50
2014 33-171/14 Pridobitev – Nakup 3.562 9.973,60 2,80
2014 33-411/14 Pridobitev – Nakup 3.437 3.952,55 1,15
2014 33-388/14 Pridobitev – Nakup 1.288 3.220,00 2,50
2014 33-18/14 Pridobitev – Nakup 71.491 17.872,75 0,25
2014 33-353/14 Pridobitev – Nakup 38.132 9.533,00 0,25
2014 33-204/14 Pridobitev – Nakup 10.552 2.636,13 0,25
2014 33-250/2014 Pridobitev – Nakup 1.707 1.024,20 0,60
2014 33-267/2014 Pridobitev – Nakup 3.506 2.454,20 0,70
2014 33-42/2014 Pridobitev – Nakup 4.221 2.954,70 0,70
2014 33-114/2012 Pridobitev – Nakup 3.044 1.826,40 0,60
2014 33-118/2012 Pridobitev – Nakup 2.946 1.620,30 0,55
2014 33-276/2012 Pridobitev – Nakup 23.029 20.726,10 0,90
2014 33-974/2011 Pridobitev – Nakup 2.861 1.430,50 0,50
2014 33-407/2014 Pridobitev – Nakup 39.432 59.148,00 1,50
2014 33-413/2014 Pridobitev – Nakup 15.915 28.647,00 1,80
2014 33-91/2014 Pridobitev – Nakup 11.272 22.544,00 2,00
2014 33-392/2014 Pridobitev – Nakup 7.996 3.262,37 0,41
2014 33-316/2014 Pridobitev – Nakup 4.872 8.769,60 1,80
2014 33-381/2014 Pridobitev – Nakup 109.121 54.560,50 0,50
2014 33-494/2014 Pridobitev – Nakup 182.003 96.900,00 0,53
2014 33-350/2014 Pridobitev – Nakup 10.990 12.089,00 1,10
2014 33-418/2012 Pridobitev – Nakup 137.638 89.040,15 0,65
2014 33-696/2014 Pridobitev – Nakup 5.313 10.626,00 2,00
2014 33-98/2014 Pridobitev – Nakup 1.221 854,70 0,70
2014 33-665/2014 Pridobitev – Nakup 11.174 7.217,80 0,65
2014 33-497/2014 Pridobitev – Nakup 1.828 1.279,60 0,70
2014 33-163/2012 Pridobitev – Nakup 5.457 3.819,90 0,70
2014 33-182/2014 Pridobitev – Nakup 13.236 9.264,50 0,70
2014 33-558/2014 Pridobitev – Nakup 12.635 21.904,20 1,73
2014 33-432/2014 Pridobitev – Nakup 7.036 9.146,80 1,30
2014 33-615/2014 Pridobitev – Nakup 7.444 13.399,20 1,80
2014 33-105/2014 Pridobitev – Nakup 6.972 5.577,92 0,80
2014 33-721/2014 Pridobitev – Nakup 16.211 50.212,50 3,10
2014 33-357/2013 Pridobitev – Nakup 15.078 15.078,00 1,00
2014 33-764/2013 Pridobitev – Nakup 99.550 15.231,15 0,15
2014 33-257/2014 Pridobitev – Nakup 3.054 6.108,00 2,00
2014 33-689/2014 Pridobitev – Nakup 146.855 41.941,38 0,29
2014 33-585/2014 Pridobitev – Nakup 4.087 2.416,50 0,59
2014 33-755/2013 Pridobitev – Nakup 5.555 2.298,90 0,41
2014 33-641/2014 Pridobitev – Nakup 5.859 12.000,00 2,05
2014 33-273/2014 Pridobitev – Nakup 233 466,00 2,00
2014 33-556/2012 Pridobitev – Nakup 2.585 3.616,20 1,40
2014 33-492/2014 Pridobitev – Nakup 4.843 9.201,70 1,90
2014 47811-48/2014 Pridobitev – Nakup 15.596 12.476,80 0,80
2014 33-449/2014 Pridobitev – Nakup 2.528 5.561,60 2,20
2014 33-672/2013 Pridobitev – Nakup 6.708 14.757,60 2,20
2014 33-384/2014 Pridobitev – Nakup 18.438 18.438,00 1,00
2014 33-501/2014 Pridobitev – Nakup 2.440 2.438,00 1,00
2014 33-636/2014 Pridobitev – Nakup 2.207 6.753,42 3,06
2014 33-488/2014 Pridobitev – Nakup 60.961 12.192,20 0,20
2014 33-784/2011 Pridobitev – Nakup 186.688 48.960,00 0,26
2014 33-688/2014 Pridobitev – Nakup 12.520 5.000,00 0,40
2014 33-685/2014 Pridobitev – Nakup 3.352 20.000,00 5,97
2014 33-471/2013 Pridobitev – Nakup 16.971 4.242,75 0,25
2015 34-131/2014 Odtujitev – Menjava – odplačno 623 548,68 0,88
2015 61-1396/2009 Odtujitev – Menjava – odplačno 896 12.255,36 13,68
2015 34-130/2014 Odtujitev – Menjava – odplačno 44.677 35.492,81 0,79
2015 34-116/2014 Odtujitev – Menjava – odplačno 1.792 7.490,56 4,18
2015 34-62/2006 Odtujitev – Menjava – odplačno 5.323 3.138,96 0,59
2015 34-35/2014 Odtujitev – Menjava – odplačno 6.988 16.980,84 2,43
2015 34-8/2014 Odtujitev – Menjava – odplačno 5.467 4.865,63 0,89
2015 34-286/2011 Odtujitev – Menjava – odplačno 500 1.200,00 2,40
2015 34-6/2013 Odtujitev – Menjava – odplačno 28.481 45.517,18 1,60
2015 34-12/2014 Odtujitev – Menjava – odplačno 10.590 9.660,88 0,91
2015 34-29/2014 Odtujitev – Menjava – odplačno 5.216 7.667,52 1,47
2015 34-81/2013 Odtujitev – Menjava – odplačno 1.958 4.385,55 2,24
2015 34-95/2007 Odtujitev – Menjava – odplačno 50.758 31.407,02 0,62
2015 34-73/2014 Odtujitev – Menjava – odplačno 5.909 5.613,55 0,95
2015 34-139/2014 Odtujitev – Menjava – odplačno 22.251 28.048,71 1,26
2015 47812-29/2015 Odtujitev – Menjava – odplačno 5.536 6.708,76 1,21
2015 34-85/2014 Odtujitev – Menjava – odplačno 18.600 40.180,32 2,16
2015 47812-7/2015 Odtujitev – Menjava – odplačno 532 2.234,40 4,20
2015 32-411/2013 Odtujitev – Prodaja 463 463,00 1,00
2015 32-572/2012 Odtujitev – Prodaja 1.003 20.180,28 20,12
2015 47810-80/2014 Odtujitev – Prodaja 2.105 1.685,20 0,80
2015 32-216/2014 Odtujitev – Prodaja 616 12.320,00 20,00
2015 32-310/2014 Odtujitev – Prodaja 138 4.140,00 30,00
2015 32-95/2010 Odtujitev – Prodaja 785 1.177,50 1,50
2015 32-574/2014 Odtujitev – Prodaja -252 -5.040,00 20,00
2015 32-323/2014 Odtujitev – Prodaja 132 1.320,00 10,00
2015 32-404/2013 Odtujitev – Prodaja 1.270 2.540,00 2,00
2015 32-93/2014 Odtujitev – Prodaja 189 5.670,00 30,00
2015 32-62/2014 Odtujitev – Prodaja 596 8.940,00 15,00
2015 32-510/2013 Odtujitev – Prodaja 329 4.935,00 15,00
2015 32-304/2013 Odtujitev – Prodaja 475 1.662,50 3,50
2015 32-329/2014 Odtujitev – Prodaja 1.612 3.225,59 2,00
2015 32-43/2014 Odtujitev – Prodaja 115 86,06 0,75
2015 32-287/2014 Odtujitev – Prodaja 1.538 10.766,00 7,00
2015 32-25/2012 Odtujitev – Prodaja 305 10.675,00 35,00
2015 32-297/2013 Odtujitev – Prodaja 6.287 157.377,05 25,03
2015 32-407/2012 Odtujitev – Prodaja 3.974 7.344,00 1,85
2015 32-435/2012 Odtujitev – Prodaja 3.441 3.922,74 1,14