A A

Pregled prometa z zemljišči po poslih (ROS - oznaka dokumenta)

Leto Oznaka dokumenta Rang Pov. m2 EUR EUR/m2
2015 47810-52/2015 Odtujitev – Prodaja 510 7.650,00 15,00
2015 32-395/2013 Odtujitev – Prodaja 7.567 6.053,60 0,80
2015 32-360/2012 Odtujitev – Prodaja 4.750 4.037,50 0,85
2015 32-135/2013 Odtujitev – Prodaja 1.935 4.837,50 2,50
2015 32-1/2013 Odtujitev – Prodaja 4.973 4.973,00 1,00
2015 32-360/2009 Odtujitev – Prodaja 1.331 13.310,00 10,00
2015 32-95/2014 Odtujitev – Prodaja 1.672 50.828,80 30,40
2015 32-580/2013 Odtujitev – Prodaja 2.672 1.603,20 0,60
2015 32-3/2014 Odtujitev – Prodaja 31 155,00 5,00
2015 47810-127/2015 Odtujitev – Prodaja 135 895,05 6,63
2015 32-22/2014 Odtujitev – Prodaja 1.000 2.600,00 2,60
2015 32-283/2014 Odtujitev – Prodaja 2.133 26.326,77 12,34
2015 47810-50/2015 Odtujitev – Prodaja 106 1.590,00 15,00
2015 32-90/2014 Odtujitev – Prodaja 217 1.627,50 7,50
2015 32-406/2011 Odtujitev – Prodaja 7.639 6.111,20 0,80
2015 32-55/2012 Odtujitev – Prodaja 1.868 1.868,00 1,00
2015 32-340/2014 Odtujitev – Prodaja 956 4.015,20 4,20
2015 32-339/2014 Odtujitev – Prodaja 265 10.558,00 39,84
2015 32-463/2010 Odtujitev – Prodaja 125 5.375,00 43,00
2015 47810-143/2014 Odtujitev – Prodaja 66 1.980,00 30,00
2015 32-29/2014 Odtujitev – Prodaja 2.532 75.960,00 30,00
2015 32-24/2014 Odtujitev – Prodaja 226 226,00 1,00
2015 47810-69/2014 Odtujitev – Prodaja 462 3.234,00 7,00
2015 32-536/2012 Odtujitev – Prodaja 5.262 7.893,00 1,50
2015 47810-64/2014 Odtujitev – Prodaja 1.255 4.392,50 3,50
2015 32-671/2012 Odtujitev – Prodaja 9.733 9.733,00 1,00
2015 32-111/2013 Odtujitev – Prodaja 623 9.345,00 15,00
2015 4921-33/2014 Odtujitev – Prodaja 3.036 16.748,44 5,52
2015 32-424/2013 Odtujitev – Prodaja 5.068 3.547,60 0,70
2015 32-59/2014 Odtujitev – Prodaja 3.843 3.843,00 1,00
2015 32-56/2012 Odtujitev – Prodaja 8.003 8.003,00 1,00
2015 32-370/2014 Odtujitev – Prodaja 254 20.320,00 80,00
2015 47810-270/2015 Odtujitev – Prodaja 10.416 10.416,00 1,00
2015 47810-20/2015 Odtujitev – Prodaja 58 3.828,00 66,00
2015 32-26/2014 Odtujitev – Prodaja 29.747 20.822,90 0,70
2015 47810-120/2015 Odtujitev – Prodaja 1.429 1.657,64 1,16
2015 32-478/2014 Odtujitev – Prodaja 737 1.105,50 1,50
2015 47810-22/2015 Odtujitev – Prodaja 1.166 2.332,00 2,00
2015 32-190/2014 Odtujitev – Prodaja 3.427 5.140,50 1,50
2015 32-180/2013 Odtujitev – Prodaja 2.999 13.191,86 4,40
2015 47810-265/2015 Odtujitev – Prodaja 58 1.740,00 30,00
2015 32-34/2014 Odtujitev – Prodaja 10.429 7.300,30 0,70
2015 47813-2/2014 Odtujitev – Prodaja 570 855,00 1,50
2015 4783-155/2015 Odtujitev – Prodaja 451 22.829,62 50,62
2015 47810-8/2015 Odtujitev – Prodaja 93 2.232,00 24,00
2015 47810-147/2015 Odtujitev – Prodaja 1.087 10.870,00 10,00
2015 47810-252/2015 Odtujitev – Prodaja 812 2.030,00 2,50
2015 47810-365/2015 Odtujitev – Prodaja 7.206 468.893,44 65,07
2015 47810-162/2014 Odtujitev – Prodaja 758 19.754,10 26,06
2015 32-338/2014 Odtujitev – Prodaja 1.499 4.197,20 2,80
2015 32-544/2012 Odtujitev – Prodaja 3.262 2.609,60 0,80
2015 32-337/2012 Odtujitev – Prodaja 40 1.200,82 30,02
2015 32-48/2014 Odtujitev – Prodaja 6.725 6.052,50 0,90
2015 47810-20/2014 Odtujitev – Prodaja 17.740 14.192,00 0,80
2015 32-277/2014 Odtujitev – Prodaja 3.221 483.150,00 150,00
2015 47810-76/2015 Odtujitev – Prodaja 732 38.115,57 52,07
2015 47810-11/2014 Odtujitev – Prodaja 7.445 6.700,50 0,90
2015 47810-153/2015 Odtujitev – Prodaja 9.872 7.897,60 0,80
2015 32-92/2014 Odtujitev – Prodaja 82 8.200,00 100,00
2015 32-513/2013 Odtujitev – Prodaja 54 3.564,00 66,00
2015 32-448/2014 Odtujitev – Prodaja 235 3.172,50 13,50
2015 47810-72/2015 Odtujitev – Prodaja 430 1.720,00 4,00
2015 32-142/2014 Odtujitev – Prodaja 517 3.436,02 6,65
2015 32-116/2014 Odtujitev – Prodaja 1.018 3.054,00 3,00
2015 32-134/2014 Odtujitev – Prodaja 2.248 4.496,00 2,00
2015 47810-109/2015 Odtujitev – Prodaja 40.995 28.696,50 0,70
2015 32-78/2010 Odtujitev – Prodaja 19.798 19.798,00 1,00
2015 47810-142/2014 Odtujitev – Prodaja 305 7.930,00 26,00
2015 32-607/2007 Odtujitev – Prodaja 226 4.746,00 21,00
2015 32-530/2012 Odtujitev – Prodaja 31 930,00 30,00
2015 32-412/2014 Odtujitev – Prodaja 1.158 1.158,00 1,00
2015 32-164/2013 Odtujitev – Prodaja 1.575 1.307,25 0,83
2015 32-951/2011 Odtujitev – Prodaja 1.712 1.198,40 0,70
2015 32-131/2014 Odtujitev – Prodaja 802 2.407,13 3,00
2015 32-249/2011 Odtujitev – Prodaja 127 3.811,48 30,01
2015 32-94/2012 Odtujitev – Prodaja 14.772 9.601,80 0,65
2015 32-41/2013 Odtujitev – Prodaja 551 2.204,00 4,00
2015 32-364/2014 Odtujitev – Prodaja 4.395 3.076,50 0,70
2015 32-71/2011 Odtujitev – Prodaja 1.899 1.899,00 1,00
2015 47810-154/2014 Odtujitev – Prodaja 88 1.496,00 17,00
2015 32-85/2014 Odtujitev – Prodaja 73 1.265,82 17,34
2015 47810-121/2014 Odtujitev – Prodaja 20.120 15.090,00 0,75
2015 32-354/2014 Odtujitev – Prodaja 3.215 2.893,50 0,90
2015 47810-4/2015 Odtujitev – Prodaja 17.520 14.016,00 0,80
2015 32-420/2014 Odtujitev – Prodaja 780 1.170,00 1,50
2015 32-103/2014 Odtujitev – Prodaja 511 51.100,00 100,00
2015 34-131/2014 Pridobitev – Menjava - odplačno 757 666,16 0,88
2015 61-1396/2009 Pridobitev – Menjava - odplačno 2.446 12.450,14 5,09
2015 34-130/2014 Pridobitev – Menjava - odplačno 55.409 36.599,05 0,66
2015 34-116/2014 Pridobitev – Menjava - odplačno 1.804 6.909,32 3,83
2015 34-62/2006 Pridobitev – Menjava - odplačno 7.998 3.138,96 0,39
2015 34-35/2014 Pridobitev – Menjava - odplačno 5.391 16.712,10 3,10
2015 34-8/2014 Pridobitev – Menjava - odplačno 5.686 3.723,34 0,66
2015 34-286/2011 Pridobitev – Menjava - odplačno 419 1.169,01 2,79
2015 34-6/2013 Pridobitev – Menjava - odplačno 35.988 45.517,18 1,27
2015 34-12/2014 Pridobitev – Menjava - odplačno 9.395 8.361,88 0,89
2015 34-29/2014 Pridobitev – Menjava - odplačno 5.309 8.919,12 1,68
2015 34-81/2013 Pridobitev – Menjava - odplačno 1.641 4.725,13 2,88
2015 34-95/2007 Pridobitev – Menjava - odplačno 61.288 27.678,81 0,45
2015 34-73/2014 Pridobitev – Menjava - odplačno 4.481 6.497,45 1,45