A A

Pregled prometa z zemljišči po poslih (ROS - oznaka dokumenta)

Leto Oznaka dokumenta Rang Pov. m2 EUR EUR/m2
2016 32-67/2013 Odtujitev – Prodaja 341 4.433,00 13,00
2016 47810-238/2015 Odtujitev – Prodaja 23.281 16.296,70 0,70
2016 32-489/2013 Odtujitev – Prodaja 799 12.784,00 16,00
2016 32-497/2012 Odtujitev – Prodaja 268 40.200,00 150,00
2016 47810-299/2015 Odtujitev – Prodaja 50 75,48 1,51
2016 32-262/2014 Odtujitev – Prodaja 232 3.712,00 16,00
2016 47810-56/2015 Odtujitev – Prodaja 1.303 3.909,00 3,00
2016 47812-96/2015 Odtujitev – Prodaja 1.591 19.092,00 12,00
2016 47810-316/2015 Odtujitev – Prodaja 183 1.281,00 7,00
2016 47810-165/2015 Odtujitev – Prodaja 18.721 13.104,70 0,70
2016 47810-352/2015 Odtujitev – Prodaja 47.118 56.905,10 1,21
2016 32-389/2014 Odtujitev – Prodaja 827 1.655,00 2,00
2016 34-414/01 Odtujitev – Prodaja -16.318 -3.312,93 0,20
2016 32-414/2001 Odtujitev – Prodaja 16.318 4.364,05 0,27
2016 32-563/2013 Odtujitev – Prodaja 171 8.550,00 50,00
2016 47810-177/2015 Odtujitev – Prodaja 27.587 19.310,90 0,70
2016 47810-6/2015 Odtujitev – Prodaja 1.360 13.600,00 10,00
2016 47810-215/2015 Odtujitev – Prodaja 4.499 4.499,00 1,00
2016 32-414/2001 Odtujitev – Prodaja 0 -1.051,12 0,00
2016 47810-42/2015 Odtujitev – Prodaja 1.647 3.294,00 2,00
2016 61-1590/2011 Odtujitev – Prodaja 1.760 5.949,84 3,38
2016 47810-342/2015 Odtujitev – Prodaja 72 302,60 4,20
2016 47811-630/2015 Odtujitev – Prodaja 106 3.306,80 31,20
2016 47810-16/2014 Odtujitev – Prodaja 18 2.486,60 138,14
2016 47810-391/2015 Odtujitev – Prodaja 225 3.312,50 14,72
2016 47810-109/2014 Odtujitev – Prodaja 173 1.055,30 6,10
2016 47810-51/2014 Odtujitev – Prodaja 161 966,00 6,00
2016 32-6/2014 Odtujitev – Prodaja 145 3.420,00 23,59
2016 47810-522/2015 Odtujitev – Prodaja 169 12.540,00 74,20
2016 47810-384/2015 Odtujitev – Prodaja 1.280 23.796,00 18,59
2016 32-326/2014 Odtujitev – Prodaja 59 2.101,62 35,62
2016 32-326/2014 Odtujitev – Prodaja 160 17.720,98 110,76
2016 32-147/2014 Odtujitev – Prodaja 127 3.811,48 30,01
2016 47810-89/2015 Odtujitev – Prodaja 51 212,20 4,16
2016 32-139/2012 Odtujitev – Prodaja 180 1.440,00 8,00
2016 32-407/2014 Odtujitev – Prodaja 1.076 19.177,50 17,82
2016 47810-144/2016 Odtujitev – Prodaja 7 5.418,90 774,13
2016 47810-449/2015 Odtujitev – Prodaja 644 6.440,00 10,00
2016 47810-160/2015 Odtujitev – Prodaja 355 1.775,00 5,00
2016 32-596/2013 Odtujitev – Prodaja 2.196 4.549,30 2,07
2016 47810-8/2014 Odtujitev – Prodaja 158 505,60 3,20
2016 32-312/2014 Odtujitev – Prodaja 430 3.516,50 8,18
2016 32-394/2011 Odtujitev – Prodaja 334 3.340,00 10,00
2016 47810-123/2015 Odtujitev – Prodaja 206 4.200,00 20,39
2016 47810-180/2015 Odtujitev – Prodaja 492 1.968,00 4,00
2016 61-785/2014 Odtujitev – Prodaja 21 1.050,00 50,00
2016 47810-518/2015 Odtujitev – Prodaja 76 1.955,00 25,72
2016 47810-200/2016 Odtujitev – Prodaja 434 43.400,00 100,00
2016 47810-267/2015 Odtujitev – Prodaja 224 2.464,00 11,00
2016 47810-99/2014 Odtujitev – Prodaja 1.229 2.089,30 1,70
2016 47810-56/2015 Odtujitev – Prodaja 636 13.260,00 20,85
2016 47810-11/2016 Odtujitev – Prodaja 345 1.035,00 3,00
2016 47810-60/2014 Odtujitev – Prodaja 41 6.160,00 150,24
2016 4780-11/2014 Odtujitev – Prodaja 3.193 3.193,00 1,00
2016 47812-155/2015 Odtujitev – Prodaja 108 1.215,00 11,25
2016 47810-178/2015 Odtujitev – Prodaja 92 1.749,64 19,02
2016 47810-28/2015 Odtujitev – Prodaja 163 3.278,69 20,12
2016 47810-12/2015 Odtujitev – Prodaja 51 376,20 7,38
2016 47810/12/2015-41 Odtujitev – Prodaja 209 306,17 1,47
2016 47810-12/2015-50 Odtujitev – Prodaja 21 167,21 7,96
2016 47810-280/2015 Odtujitev – Prodaja 291 397,67 1,37
2016 32-419/2014 Odtujitev – Prodaja 48 7.200,00 150,00
2016 32-755/2011 Odtujitev – Prodaja 37 4.070,00 110,00
2016 47810-229/2016 Odtujitev – Prodaja 2.501 3.751,50 1,50
2016 47810-369/2015 Odtujitev – Prodaja 553 18.249,00 33,00
2016 32-163/2014 Odtujitev – Prodaja 26 329,92 12,69
2016 47810-140/2016 Odtujitev – Prodaja 96 672,00 7,00
2016 32-755/2011-46 Odtujitev – Prodaja 52 5.720,00 110,00
2016 47810-310/2015 Odtujitev – Prodaja 453 5.436,00 12,00
2016 47810-641/2015 Odtujitev – Prodaja 812 10.608,00 13,06
2016 47812-164/2015 Odtujitev – Prodaja 394 1.970,00 5,00
2016 47810-319/2015 Odtujitev – Prodaja 610 1.830,00 3,00
2016 47810-136/2015 Odtujitev – Prodaja 324 6.480,00 20,00
2016 47810-263/2015 Odtujitev – Prodaja 894 1.341,00 1,50
2016 47810-618/2015 Odtujitev – Prodaja 931 5.586,00 6,00
2016 47810-82/2016 Odtujitev – Prodaja 311 31.100,00 100,00
2016 47812-123/2015 Pridobitev – Menjava - odplačno 9.388 11.641,12 1,24
2016 51-416/2012 Pridobitev – Menjava - odplačno 21.709 71.057,66 3,27
2016 47812-156/2015 Pridobitev – Menjava - odplačno 6.723 11.698,02 1,74
2016 47812-142 Pridobitev – Menjava - odplačno 1.639 2.409,33 1,47
2016 34-121/2013 Pridobitev – Menjava - odplačno -1.435 -5.337,15 3,72
2016 34-121/2013 Pridobitev – Menjava - odplačno 1.874 5.337,15 2,85
2016 34-75/2007 Pridobitev – Menjava - odplačno 1.307 601,22 0,46
2016 47812-40/2014 Pridobitev – Menjava - odplačno 214 109,68 0,51
2016 47812-37/2015 Pridobitev – Menjava - odplačno 1.067 1.621,84 1,52
2016 47812-37/2016 Pridobitev – Menjava - odplačno 8.752 22.540,60 2,58
2016 47812-211/2015 Pridobitev – Menjava - odplačno 7.005 9.247,20 1,32
2016 47811-5/2015 Pridobitev – Nakup 4.569 2.650,00 0,58
2016 47811-611/2015 Pridobitev – Nakup 477 667,80 1,40
2016 47811-655/2015 Pridobitev – Nakup 543 1.042,56 1,92
2016 47811-557/2015 Pridobitev – Nakup 15.361 5.376,00 0,35
2016 47811-750/2015 Pridobitev – Nakup 397 728,89 1,84
2016 47811-654/2015 Pridobitev – Nakup 54.524 25.500,00 0,47
2016 33-727/2014 Pridobitev – Nakup 493.138 227.200,00 0,46
2016 47811-586/2015 Pridobitev – Nakup 23.641 10.237,65 0,43
2016 47811-752/2015 Pridobitev – Nakup 28.465 8.539,50 0,30
2016 47811-398/2015 Pridobitev – Nakup 3.191 3.669,65 1,15
2016 33-181/04 Pridobitev – Nakup 13.641 5.692,29 0,42
2016 33-181/04 Pridobitev – Nakup -5.173 -5.692,29 1,10
2016 47811-766/2015 Pridobitev – Nakup 9.643 41.000,00 4,25