A A

Pregled prometa z zemljišči po rabi tal v naravi (ROS - RTN)
Prazne vrstice - zemljišča ni v RTN

Rang Raba Opis Ha
Odtujitev – Menjava – odplačno 1000 Kmetijsko zemljišče 97,67
Odtujitev – Menjava – odplačno 2000 Gozdno zemljišče 21,43
Odtujitev – Menjava – odplačno 3000 Pozidano zemljišče 0,40
Odtujitev – Menjava – odplačno 4000 Vodno zemljišče 0,03
Odtujitev – Prodaja 1000 Kmetijsko zemljišče 105,30
Odtujitev – Prodaja 2000 Gozdno zemljišče 64,59
Odtujitev – Prodaja 3000 Pozidano zemljišče 5,19
Odtujitev – Prodaja 4000 Vodno zemljišče 0,02
Pridobitev – Menjava - odplačno 1000 Kmetijsko zemljišče 103,09
Pridobitev – Menjava - odplačno 2000 Gozdno zemljišče 15,99
Pridobitev – Menjava - odplačno 3000 Pozidano zemljišče 0,21
Pridobitev – Menjava - odplačno 4000 Vodno zemljišče 0,03
Pridobitev – Nakup 1000 Kmetijsko zemljišče 1.151,19
Pridobitev – Nakup 2000 Gozdno zemljišče 1.345,02
Pridobitev – Nakup 3000 Pozidano zemljišče 8,12
Pridobitev – Nakup 4000 Vodno zemljišče 2,56