A A

Pregled prometa z zemljišči po rabi tal v naravi (ROS - RTN)
Prazne vrstice - zemljišča ni v RTN

Rang Raba Opis Ha
Odtujitev – Menjava – odplačno 1000 Kmetijsko zemljišče 126,55
Odtujitev – Menjava – odplačno 2000 Gozdno zemljišče 21,44
Odtujitev – Menjava – odplačno 3000 Pozidano zemljišče 0,43
Odtujitev – Menjava – odplačno 4000 Vodno zemljišče 0,03
Odtujitev – Prodaja 1000 Kmetijsko zemljišče 130,78
Odtujitev – Prodaja 2000 Gozdno zemljišče 65,67
Odtujitev – Prodaja 3000 Pozidano zemljišče 8,58
Odtujitev – Prodaja 4000 Vodno zemljišče 0,28
Odtujitev – Prodaja 5000 Neplodno zemljišče 0,01
Pridobitev – Menjava - odplačno 1000 Kmetijsko zemljišče 133,60
Pridobitev – Menjava - odplačno 2000 Gozdno zemljišče 16,36
Pridobitev – Menjava - odplačno 3000 Pozidano zemljišče 0,21
Pridobitev – Menjava - odplačno 4000 Vodno zemljišče 0,03
Pridobitev – Nakup 1000 Kmetijsko zemljišče 2.021,03
Pridobitev – Nakup 2000 Gozdno zemljišče 1.416,41
Pridobitev – Nakup 3000 Pozidano zemljišče 11,21
Pridobitev – Nakup 4000 Vodno zemljišče 3,29
Pridobitev – Nakup 5000 Neplodno zemljišče 0,06