A A

Pregled prometa z zemljišči po rabi tal v naravi (ROS - RTN)
Prazne vrstice - zemljišča ni v RTN

Rang Raba Opis Ha
Odtujitev – Menjava – odplačno 1000 Kmetijsko zemljišče 116,44
Odtujitev – Menjava – odplačno 2000 Gozdno zemljišče 21,44
Odtujitev – Menjava – odplačno 3000 Pozidano zemljišče 0,40
Odtujitev – Menjava – odplačno 4000 Vodno zemljišče 0,03
Odtujitev – Prodaja 1000 Kmetijsko zemljišče 111,08
Odtujitev – Prodaja 2000 Gozdno zemljišče 64,96
Odtujitev – Prodaja 3000 Pozidano zemljišče 7,02
Odtujitev – Prodaja 4000 Vodno zemljišče 0,02
Pridobitev – Menjava - odplačno 1000 Kmetijsko zemljišče 122,22
Pridobitev – Menjava - odplačno 2000 Gozdno zemljišče 16,20
Pridobitev – Menjava - odplačno 3000 Pozidano zemljišče 0,21
Pridobitev – Menjava - odplačno 4000 Vodno zemljišče 0,03
Pridobitev – Nakup 1000 Kmetijsko zemljišče 1.622,84
Pridobitev – Nakup 2000 Gozdno zemljišče 1.389,06
Pridobitev – Nakup 3000 Pozidano zemljišče 9,56
Pridobitev – Nakup 4000 Vodno zemljišče 2,83
Pridobitev – Nakup 5000 Neplodno zemljišče 0,02