A A

Pregled prometa z zemljišči po rabi tal v naravi (ROS - RTN)
Prazne vrstice - zemljišča ni v RTN

Rang Raba Opis Ha
Odtujitev – Menjava – odplačno 1000 Kmetijsko zemljišče 121,44
Odtujitev – Menjava – odplačno 2000 Gozdno zemljišče 21,44
Odtujitev – Menjava – odplačno 3000 Pozidano zemljišče 0,41
Odtujitev – Menjava – odplačno 4000 Vodno zemljišče 0,03
Odtujitev – Prodaja 1000 Kmetijsko zemljišče 125,00
Odtujitev – Prodaja 2000 Gozdno zemljišče 65,45
Odtujitev – Prodaja 3000 Pozidano zemljišče 7,92
Odtujitev – Prodaja 4000 Vodno zemljišče 0,28
Pridobitev – Menjava - odplačno 1000 Kmetijsko zemljišče 127,72
Pridobitev – Menjava - odplačno 2000 Gozdno zemljišče 16,23
Pridobitev – Menjava - odplačno 3000 Pozidano zemljišče 0,21
Pridobitev – Menjava - odplačno 4000 Vodno zemljišče 0,03
Pridobitev – Nakup 1000 Kmetijsko zemljišče 1.848,88
Pridobitev – Nakup 2000 Gozdno zemljišče 1.401,34
Pridobitev – Nakup 3000 Pozidano zemljišče 10,37
Pridobitev – Nakup 4000 Vodno zemljišče 2,85
Pridobitev – Nakup 5000 Neplodno zemljišče 0,02