A A

Pregled prometa z zemljišči po rabi tal v naravi (ROS - RTN)
Prazne vrstice - zemljišča ni v RTN

Rang Raba Opis Ha
Odtujitev – Menjava – odplačno 1000 Kmetijsko zemljišče 114,66
Odtujitev – Menjava – odplačno 2000 Gozdno zemljišče 21,44
Odtujitev – Menjava – odplačno 3000 Pozidano zemljišče 0,40
Odtujitev – Menjava – odplačno 4000 Vodno zemljišče 0,03
Odtujitev – Prodaja 1000 Kmetijsko zemljišče 110,33
Odtujitev – Prodaja 2000 Gozdno zemljišče 64,85
Odtujitev – Prodaja 3000 Pozidano zemljišče 6,29
Odtujitev – Prodaja 4000 Vodno zemljišče 0,02
Pridobitev – Menjava - odplačno 1000 Kmetijsko zemljišče 120,09
Pridobitev – Menjava - odplačno 2000 Gozdno zemljišče 16,20
Pridobitev – Menjava - odplačno 3000 Pozidano zemljišče 0,21
Pridobitev – Menjava - odplačno 4000 Vodno zemljišče 0,03
Pridobitev – Nakup 1000 Kmetijsko zemljišče 1.574,12
Pridobitev – Nakup 2000 Gozdno zemljišče 1.384,56
Pridobitev – Nakup 3000 Pozidano zemljišče 9,47
Pridobitev – Nakup 4000 Vodno zemljišče 2,83
Pridobitev – Nakup 5000 Neplodno zemljišče 0,02