A A

Pregled prometa z zemljišči po rabi tal v naravi (ROS - RTN)
Prazne vrstice - zemljišča ni v RTN

Rang Raba Opis Ha
Odtujitev – Menjava – odplačno 1000 Kmetijsko zemljišče 125,83
Odtujitev – Menjava – odplačno 2000 Gozdno zemljišče 21,44
Odtujitev – Menjava – odplačno 3000 Pozidano zemljišče 0,43
Odtujitev – Menjava – odplačno 4000 Vodno zemljišče 0,03
Odtujitev – Prodaja 1000 Kmetijsko zemljišče 128,61
Odtujitev – Prodaja 2000 Gozdno zemljišče 65,65
Odtujitev – Prodaja 3000 Pozidano zemljišče 8,41
Odtujitev – Prodaja 4000 Vodno zemljišče 0,28
Pridobitev – Menjava - odplačno 1000 Kmetijsko zemljišče 132,87
Pridobitev – Menjava - odplačno 2000 Gozdno zemljišče 16,36
Pridobitev – Menjava - odplačno 3000 Pozidano zemljišče 0,21
Pridobitev – Menjava - odplačno 4000 Vodno zemljišče 0,03
Pridobitev – Nakup 1000 Kmetijsko zemljišče 1.945,38
Pridobitev – Nakup 2000 Gozdno zemljišče 1.410,07
Pridobitev – Nakup 3000 Pozidano zemljišče 10,92
Pridobitev – Nakup 4000 Vodno zemljišče 3,27
Pridobitev – Nakup 5000 Neplodno zemljišče 0,06