A A

Pregled prometa z zemljišči po rabi tal v naravi (ROS - RTN)
Prazne vrstice - zemljišča ni v RTN

Leto Rang Raba Opis Ha
2015 Odtujitev – Menjava – odplačno 1000 Kmetijsko zemljišče 11,98
2015 Odtujitev – Menjava – odplačno 2000 Gozdno zemljišče 9,60
2015 Odtujitev – Menjava – odplačno 3000 Pozidano zemljišče 0,03
2015 Odtujitev – Prodaja 1000 Kmetijsko zemljišče 8,98
2015 Odtujitev – Prodaja 2000 Gozdno zemljišče 26,53
2015 Odtujitev – Prodaja 3000 Pozidano zemljišče 0,75
2015 Pridobitev – Menjava - odplačno 1000 Kmetijsko zemljišče 12,56
2015 Pridobitev – Menjava - odplačno 2000 Gozdno zemljišče 12,35
2015 Pridobitev – Menjava - odplačno 3000 Pozidano zemljišče 0,03
2015 Pridobitev – Nakup 1000 Kmetijsko zemljišče 103,25
2015 Pridobitev – Nakup 2000 Gozdno zemljišče 415,42
2015 Pridobitev – Nakup 3000 Pozidano zemljišče 0,16
2015 Pridobitev – Nakup 4000 Vodno zemljišče 0,57