A A

Pregled prometa z zemljišči po rabi tal v naravi (ROS - RTN)
Prazne vrstice - zemljišča ni v RTN

Leto Rang Raba Opis Ha
2016 Odtujitev – Menjava – odplačno 1000 Kmetijsko zemljišče 5,52
2016 Odtujitev – Menjava – odplačno 2000 Gozdno zemljišče 0,57
2016 Odtujitev – Menjava – odplačno 3000 Pozidano zemljišče 0,02
2016 Odtujitev – Prodaja 1000 Kmetijsko zemljišče 7,47
2016 Odtujitev – Prodaja 2000 Gozdno zemljišče 18,95
2016 Odtujitev – Prodaja 3000 Pozidano zemljišče 0,62
2016 Pridobitev – Menjava - odplačno 1000 Kmetijsko zemljišče 5,75
2016 Pridobitev – Menjava - odplačno 2000 Gozdno zemljišče 0,06
2016 Pridobitev – Menjava - odplačno 3000 Pozidano zemljišče 0,01
2016 Pridobitev – Nakup 1000 Kmetijsko zemljišče 112,81
2016 Pridobitev – Nakup 2000 Gozdno zemljišče 290,04
2016 Pridobitev – Nakup 3000 Pozidano zemljišče 2,26
2016 Pridobitev – Nakup 4000 Vodno zemljišče 0,30