A A

Pregled prometa z zemljišči po rabi tal v naravi (ROS - RTN)
Prazne vrstice - zemljišča ni v RTN

Leto Rang Raba Opis Ha
2017 Odtujitev – Menjava – odplačno 1000 Kmetijsko zemljišče 17,33
2017 Odtujitev – Menjava – odplačno 2000 Gozdno zemljišče 0,09
2017 Odtujitev – Menjava – odplačno 3000 Pozidano zemljišče 0,01
2017 Odtujitev – Prodaja 1000 Kmetijsko zemljišče 44,39
2017 Odtujitev – Prodaja 2000 Gozdno zemljišče 0,25
2017 Odtujitev – Prodaja 3000 Pozidano zemljišče 0,62
2017 Pridobitev – Menjava - odplačno 1000 Kmetijsko zemljišče 17,10
2017 Pridobitev – Menjava - odplačno 2000 Gozdno zemljišče 0,15
2017 Pridobitev – Nakup 1000 Kmetijsko zemljišče 311,17
2017 Pridobitev – Nakup 2000 Gozdno zemljišče 338,02
2017 Pridobitev – Nakup 3000 Pozidano zemljišče 3,71
2017 Pridobitev – Nakup 4000 Vodno zemljišče 1,48