A A

Pregled prometa z zemljišči po rabi tal v naravi (ROS - RTN)
Prazne vrstice - zemljišča ni v RTN

Leto Rang Raba Opis Ha
2018 Odtujitev – Menjava – odplačno 1000 Kmetijsko zemljišče 18,85
2018 Odtujitev – Menjava – odplačno 2000 Gozdno zemljišče
2018 Odtujitev – Prodaja 1000 Kmetijsko zemljišče 9,72
2018 Odtujitev – Prodaja 2000 Gozdno zemljišče 3,99
2018 Odtujitev – Prodaja 3000 Pozidano zemljišče 0,91
2018 Odtujitev – Prodaja 4000 Vodno zemljišče
2018 Pridobitev – Menjava - odplačno 1000 Kmetijsko zemljišče 19,45
2018 Pridobitev – Menjava - odplačno 2000 Gozdno zemljišče 0,25
2018 Pridobitev – Menjava - odplačno 3000 Pozidano zemljišče 0,16
2018 Pridobitev – Menjava - odplačno 4000 Vodno zemljišče 0,03
2018 Pridobitev – Nakup 1000 Kmetijsko zemljišče 125,66
2018 Pridobitev – Nakup 2000 Gozdno zemljišče 5,08
2018 Pridobitev – Nakup 3000 Pozidano zemljišče 0,36
2018 Pridobitev – Nakup 4000 Vodno zemljišče 0,01