A A

Pregled prometa z zemljišči po rabi tal v naravi (ROS - RTN)
Prazne vrstice - zemljišča ni v RTN

Leto Rang Raba Opis Ha
2019 Odtujitev – Menjava – odplačno 1000 Kmetijsko zemljišče 46,59
2019 Odtujitev – Menjava – odplačno 2000 Gozdno zemljišče 0,14
2019 Odtujitev – Menjava – odplačno 3000 Pozidano zemljišče 0,27
2019 Odtujitev – Menjava – odplačno 4000 Vodno zemljišče 0,03
2019 Odtujitev – Prodaja 1000 Kmetijsko zemljišče 29,80
2019 Odtujitev – Prodaja 2000 Gozdno zemljišče 0,47
2019 Odtujitev – Prodaja 3000 Pozidano zemljišče 2,24
2019 Odtujitev – Prodaja 4000 Vodno zemljišče 0,01
2019 Pridobitev – Menjava - odplačno 1000 Kmetijsko zemljišče 46,42
2019 Pridobitev – Menjava - odplačno 2000 Gozdno zemljišče 0,05
2019 Pridobitev – Menjava - odplačno 3000 Pozidano zemljišče
2019 Pridobitev – Menjava - odplačno 4000 Vodno zemljišče
2019 Pridobitev – Nakup 1000 Kmetijsko zemljišče 568,34
2019 Pridobitev – Nakup 2000 Gozdno zemljišče 68,48
2019 Pridobitev – Nakup 3000 Pozidano zemljišče 2,68
2019 Pridobitev – Nakup 4000 Vodno zemljišče 0,42