A A

Pregled prometa z zemljišči po rabi tal v naravi (ROS - RTN)
Prazne vrstice - zemljišča ni v RTN

Leto Rang Raba Opis Ha
2020 Odtujitev – Menjava – odplačno 1000 Kmetijsko zemljišče 14,41
2020 Odtujitev – Menjava – odplačno 2000 Gozdno zemljišče
2020 Odtujitev – Menjava – odplačno 3000 Pozidano zemljišče 0,03
2020 Odtujitev – Prodaja 1000 Kmetijsko zemljišče 21,81
2020 Odtujitev – Prodaja 2000 Gozdno zemljišče 1,07
2020 Odtujitev – Prodaja 3000 Pozidano zemljišče 3,02
2020 Odtujitev – Prodaja 4000 Vodno zemljišče 0,26
2020 Odtujitev – Prodaja 5000 Neplodno zemljišče 0,01
2020 Pridobitev – Menjava - odplačno 1000 Kmetijsko zemljišče 16,79
2020 Pridobitev – Menjava - odplačno 2000 Gozdno zemljišče 0,36
2020 Pridobitev – Nakup 1000 Kmetijsko zemljišče 689,21
2020 Pridobitev – Nakup 2000 Gozdno zemljišče 41,45
2020 Pridobitev – Nakup 3000 Pozidano zemljišče 2,04
2020 Pridobitev – Nakup 4000 Vodno zemljišče 0,51
2020 Pridobitev – Nakup 5000 Neplodno zemljišče 0,06