A A

Pregled prometa z zemljišči po rabi tal v naravi (ROS - RTN)
Prazne vrstice - zemljišča ni v RTN

Leto Rang Raba Opis Ha
2021 Odtujitev – Menjava – odplačno 1000 Kmetijsko zemljišče 75,78
2021 Odtujitev – Menjava – odplačno 2000 Gozdno zemljišče 0,08
2021 Odtujitev – Prodaja 1000 Kmetijsko zemljišče 27,85
2021 Odtujitev – Prodaja 2000 Gozdno zemljišče 1,66
2021 Odtujitev – Prodaja 3000 Pozidano zemljišče 3,12
2021 Pridobitev – Menjava - odplačno 1000 Kmetijsko zemljišče 67,77
2021 Pridobitev – Menjava - odplačno 2000 Gozdno zemljišče 0,52
2021 Pridobitev – Menjava - odplačno 3000 Pozidano zemljišče
2021 Pridobitev – Menjava - odplačno 4000 Vodno zemljišče
2021 Pridobitev – Nakup 1000 Kmetijsko zemljišče 381,54
2021 Pridobitev – Nakup 2000 Gozdno zemljišče 55,19
2021 Pridobitev – Nakup 3000 Pozidano zemljišče 0,99
2021 Pridobitev – Nakup 4000 Vodno zemljišče 0,06
2021 Pridobitev – Nakup 5000 Neplodno zemljišče 3,52