A A

Pregled prometa z zemljišči po rabi tal v naravi (ROS - RTN)
Prazne vrstice - zemljišča ni v RTN

Leto Rang Raba Opis Ha
2022 Odtujitev – Menjava – odplačno 1000 Kmetijsko zemljišče 21,39
2022 Odtujitev – Menjava – odplačno 2000 Gozdno zemljišče
2022 Odtujitev – Prodaja 1000 Kmetijsko zemljišče 12,40
2022 Odtujitev – Prodaja 2000 Gozdno zemljišče 0,71
2022 Odtujitev – Prodaja 3000 Pozidano zemljišče 0,56
2022 Pridobitev – Menjava - odplačno 1000 Kmetijsko zemljišče 20,55
2022 Pridobitev – Menjava - odplačno 2000 Gozdno zemljišče 0,13
2022 Pridobitev – Nakup 1000 Kmetijsko zemljišče 99,50
2022 Pridobitev – Nakup 2000 Gozdno zemljišče 3,30
2022 Pridobitev – Nakup 3000 Pozidano zemljišče 0,03
2022 Pridobitev – Nakup 4000 Vodno zemljišče
2022 Pridobitev – Nakup 5000 Neplodno zemljišče