A A

Pregled posla (ROS - oznaka dokumenta)

Oznaka dokumenta: 47811-455/2015
Leto: 2015

VIR LS Vrsta posla Datum Ko Kat. občina Parcela Skul Kat. kul. m2 EUR EUR/m2
KM 102 Odplačno – Nakup 26.01.2016 1487 ZAJČJI VRH 2290 1000 Kmetijsko zemljišče 435 123,00 0,28
KM 102 Odplačno – Nakup 26.01.2016 1487 ZAJČJI VRH 2305 1000 Kmetijsko zemljišče 1.365 387,00 0,28
KM 102 Odplačno – Nakup 26.01.2016 1489 CEROVEC 690/2 1000 Kmetijsko zemljišče 360 102,00 0,28