A A

Pregled posla (ROS - oznaka dokumenta)

Oznaka dokumenta: 47811-693/2015
Leto: 2015

VIR LS Vrsta posla Datum Ko Kat. občina Parcela Skul Kat. kul. m2 EUR EUR/m2
GO 102 Odplačno – Nakup 13.01.2016 951 HRASTOVEC 150/3 2000 Gozdno zemljišče 1.658 829,00 0,50
GO 102 Odplačno – Nakup 13.01.2016 951 HRASTOVEC 150/4 2000 Gozdno zemljišče 5 2,00 0,50
GO 102 Odplačno – Nakup 13.01.2016 951 HRASTOVEC 151/6 2000 Gozdno zemljišče 4.060 2.030,00 0,50
GO 102 Odplačno – Nakup 13.01.2016 951 HRASTOVEC 151/7 2000 Gozdno zemljišče 168 84,00 0,50
GO 102 Odplačno – Nakup 13.01.2016 1044 BRDCE NAD DOBRNO 924 2000 Gozdno zemljišče 2.198 1.099,00 0,50
GO 102 Odplačno – Nakup 13.01.2016 1044 BRDCE NAD DOBRNO 925/3 2000 Gozdno zemljišče 1.005 502,00 0,50
GO 102 Odplačno – Nakup 13.01.2016 1044 BRDCE NAD DOBRNO 937/1 1000 Kmetijsko zemljišče 418 209,00 0,50
GO 102 Odplačno – Nakup 13.01.2016 1044 BRDCE NAD DOBRNO 938/3 2000 Gozdno zemljišče 12 6,00 0,50
GO 102 Odplačno – Nakup 13.01.2016 1044 BRDCE NAD DOBRNO 938/5 2000 Gozdno zemljišče 54 27,00 0,50
GO 102 Odplačno – Nakup 13.01.2016 1056 DOBRNA 1560 2000 Gozdno zemljišče 413 206,00 0,50
GO 102 Odplačno – Nakup 13.01.2016 1056 DOBRNA 1561 2000 Gozdno zemljišče 1.692 846,00 0,50
GO 102 Odplačno – Nakup 13.01.2016 1056 DOBRNA 1563 2000 Gozdno zemljišče 1.059 530,00 0,50
GO 102 Odplačno – Nakup 13.01.2016 1056 DOBRNA 461/2 1000 Kmetijsko zemljišče 53 26,00 0,50
GO 102 Odplačno – Nakup 13.01.2016 1056 DOBRNA 470/2 1000 Kmetijsko zemljišče 89 44,00 0,50
GO 102 Odplačno – Nakup 13.01.2016 1056 DOBRNA 794/6 2000 Gozdno zemljišče 43.724 21.862,00 0,50
GO 102 Odplačno – Nakup 13.01.2016 1056 DOBRNA 794/7 2000 Gozdno zemljišče 16.696 8.348,00 0,50
GO 102 Odplačno – Nakup 13.01.2016 1056 DOBRNA 817 2000 Gozdno zemljišče 11.102 5.551,00 0,50