A A

Pregled posla (ROS - oznaka dokumenta)

Oznaka dokumenta: 47811-711/2015
Leto: 2015

VIR LS Vrsta posla Datum Ko Kat. občina Parcela Skul Kat. kul. m2 EUR EUR/m2
GO 102 Odplačno – Nakup 13.01.2016 2240 RUT 447/29 2000 Gozdno zemljišče 554 141,00 0,26
GO 102 Odplačno – Nakup 13.01.2016 2240 RUT 447/35 2000 Gozdno zemljišče 144 37,00 0,26
GO 102 Odplačno – Nakup 13.01.2016 2240 RUT 648/5 2000 Gozdno zemljišče 652 166,00 0,26
GO 102 Odplačno – Nakup 13.01.2016 2240 RUT 648/68 2000 Gozdno zemljišče 34.143 8.706,00 0,26
GO 102 Odplačno – Nakup 13.01.2016 2240 RUT 648/71 2000 Gozdno zemljišče 224 57,00 0,26
GO 102 Odplačno – Nakup 13.01.2016 2240 RUT 648/72 2000 Gozdno zemljišče 187 48,00 0,26
GO 102 Odplačno – Nakup 13.01.2016 2240 RUT 660 2000 Gozdno zemljišče 33.237 8.475,00 0,26
GO 102 Odplačno – Nakup 13.01.2016 2240 RUT 692 2000 Gozdno zemljišče 26.633 6.791,00 0,26