A A

Pregled posla (ROS - oznaka dokumenta)

Oznaka dokumenta: 33-163/08
Leto: 2015

VIR LS Vrsta posla Datum Ko Kat. občina Parcela Skul Kat. kul. m2 EUR EUR/m2
KM 7 Izločitev 22.12.2015 139 ŽIŽKI 1126 1000 Kmetijsko zemljišče -2.740 -949,00 0,35
KM 102 Odplačno – Nakup 22.12.2015 139 ŽIŽKI 1126 1000 Kmetijsko zemljišče 1.370 822,00 0,60
KM 102 Odplačno – Nakup 22.12.2015 139 ŽIŽKI 1126 1000 Kmetijsko zemljišče -1.370 -822,00 0,60
KM 102 Odplačno – Nakup 22.12.2015 139 ŽIŽKI 1126 1000 Kmetijsko zemljišče 1.370 823,00 0,60
KM 7 Izločitev 22.12.2015 140 ČRENŠOVCI 2454 1000 Kmetijsko zemljišče -672 -233,00 0,35
KM 102 Odplačno – Nakup 22.12.2015 140 ČRENŠOVCI 2454 1000 Kmetijsko zemljišče 673 404,00 0,60
KM 102 Odplačno – Nakup 22.12.2015 140 ČRENŠOVCI 2454 1000 Kmetijsko zemljišče -673 -404,00 0,60
KM 102 Odplačno – Nakup 22.12.2015 140 ČRENŠOVCI 2454 1000 Kmetijsko zemljišče 672 403,00 0,60
KM 7 Izločitev 22.12.2015 140 ČRENŠOVCI 2455 1000 Kmetijsko zemljišče -951 -330,00 0,35
KM 102 Odplačno – Nakup 22.12.2015 140 ČRENŠOVCI 2455 1000 Kmetijsko zemljišče 476 286,00 0,60
KM 102 Odplačno – Nakup 22.12.2015 140 ČRENŠOVCI 2455 1000 Kmetijsko zemljišče -476 -286,00 0,60
KM 102 Odplačno – Nakup 22.12.2015 140 ČRENŠOVCI 2455 1000 Kmetijsko zemljišče 476 286,00 0,60