A A

Pregled posla (ROS - oznaka dokumenta)

Oznaka dokumenta: 47811-724/2015
Leto: 2015

VIR LS Vrsta posla Datum Ko Kat. občina Parcela Skul Kat. kul. m2 EUR EUR/m2
KM 102 Odplačno – Nakup 28.12.2015 2207 BOVEC 2488 1000 Kmetijsko zemljišče 195 251,00 1,29
KM 102 Odplačno – Nakup 28.12.2015 2207 BOVEC 2488 3000 Pozidano zemljišče 13 17,00 1,29
KM 102 Odplačno – Nakup 28.12.2015 2207 BOVEC 2713/1 1000 Kmetijsko zemljišče 10 13,00 1,29
KM 102 Odplačno – Nakup 28.12.2015 2207 BOVEC 2713/2 1000 Kmetijsko zemljišče 2 3,00 1,29
KM 102 Odplačno – Nakup 28.12.2015 2207 BOVEC 4010 1000 Kmetijsko zemljišče 77 99,00 1,29
KM 102 Odplačno – Nakup 28.12.2015 2207 BOVEC 4011 1000 Kmetijsko zemljišče 77 99,00 1,29
KM 102 Odplačno – Nakup 28.12.2015 2207 BOVEC 4011 2000 Gozdno zemljišče 13 17,00 1,29
KM 102 Odplačno – Nakup 28.12.2015 2207 BOVEC 9069/1 1000 Kmetijsko zemljišče 76 98,00 1,29