A A

Podatki o prometu so zajeti iz podatkovne baze zemljišč v upravljanju Sklada (ROS).

Podatki o prometu so razdeljeni na tri preglede:


Promet z zemljišči za leto 2020 - Sklad skupaj.

Možnost prikaz prometa po:

Rang Pov. (ha) EUR
Odtujitev – Menjava – odplačno 4,30 110.006,73
Odtujitev – Prodaja 3,93 581.444,06
Pridobitev – Menjava - odplačno 5,60 109.457,51
Pridobitev – Nakup 305,59 4.283.805,52