A A

Podatki o prometu so zajeti iz podatkovne baze zemljišč v upravljanju Sklada (ROS).

Podatki o prometu so razdeljeni na tri preglede:


Promet z zemljišči za leto 2020 - Sklad skupaj.

Možnost prikaz prometa po:

Rang Pov. (ha) EUR
Odtujitev – Menjava – odplačno 2,52 43.865,54
Odtujitev – Prodaja 2,34 297.814,25
Pridobitev – Menjava - odplačno 3,48 46.046,81
Pridobitev – Nakup 252,28 3.390.394,95