A A

Podatki o prometu so zajeti iz podatkovne baze zemljišč v upravljanju Sklada (ROS).

Podatki o prometu so razdeljeni na tri preglede:


Promet z zemljišči za leto 2022 - Sklad skupaj.

Možnost prikaz prometa po:

Rang Pov. (ha) EUR
Odtujitev – Menjava – odplačno 17,16 585.799,18
Odtujitev – Prodaja 12,40 4.356.018,32
Pridobitev – Menjava - odplačno 17,14 570.901,15
Pridobitev – Nakup 91,40 1.626.477,66