A A

Podatki o prometu so zajeti iz podatkovne baze zemljišč v upravljanju Sklada (ROS).

Podatki o prometu so razdeljeni na tri preglede:


Promet z zemljišči od leta 2014 do leta 2022.
Regija: 1 - POMURSKA

Možnost prikaz prometa po:

Rang Pov. (ha) EUR
Odtujitev – Menjava – odplačno 50,97 810.832,10
Odtujitev – Prodaja 16,63 634.557,19
Pridobitev – Menjava - odplačno 52,65 787.419,32
Pridobitev – Nakup 823,07 9.456.422,61