A A

Podatki o prometu so zajeti iz podatkovne baze zemljišč v upravljanju Sklada (ROS).

Podatki o prometu so razdeljeni na tri preglede:


Promet z zemljišči od leta 2014 do leta 2022.
Regija: 11 - GORIŠKA

Možnost prikaz prometa po:

Rang Pov. (ha) EUR
Odtujitev – Menjava – odplačno 9,37 78.043,21
Odtujitev – Prodaja 13,71 1.591.922,78
Pridobitev – Menjava - odplačno 3,14 65.509,07
Pridobitev – Nakup 386,90 3.401.117,70