A A

Podatki o prometu so zajeti iz podatkovne baze zemljišč v upravljanju Sklada (ROS).

Podatki o prometu so razdeljeni na tri preglede:


Promet z zemljišči od leta 2014 do leta 2022.
Regija: 3 - KOROŠKA

Možnost prikaz prometa po:

Rang Pov. (ha) EUR
Odtujitev – Prodaja 11,01 443.820,49
Pridobitev – Nakup 163,24 1.201.313,93