A A

Podatki o prometu so zajeti iz podatkovne baze zemljišč v upravljanju Sklada (ROS).

Podatki o prometu so razdeljeni na tri preglede:


Promet z zemljišči od leta 2014 do leta 2022.
Regija: 5 - ZASAVSKA

Možnost prikaz prometa po:

Rang Pov. (ha) EUR
Odtujitev – Prodaja 0,59 74.054,52
Pridobitev – Nakup 109,22 581.319,37