A A

Podatki o prometu so zajeti iz podatkovne baze zemljišč v upravljanju Sklada (ROS).

Podatki o prometu so razdeljeni na tri preglede:


Promet z zemljišči od leta 2014 do leta 2022.
Regija: 7 - JUGOVZHODNA SLOVENIJA

Možnost prikaz prometa po:

Rang Pov. (ha) EUR
Odtujitev – Menjava – odplačno 10,71 120.826,50
Odtujitev – Prodaja 33,18 2.724.027,55
Pridobitev – Menjava - odplačno 12,18 107.653,72
Pridobitev – Nakup 309,95 2.460.295,43