A A

Podatki o prometu so zajeti iz podatkovne baze zemljišč v upravljanju Sklada (ROS).

Podatki o prometu so razdeljeni na tri preglede:


Promet z zemljišči od leta 2014 do leta 2022.
Regija: 9 - GORENJSKA

Možnost prikaz prometa po:

Rang Pov. (ha) EUR
Odtujitev – Menjava – odplačno 9,94 501.384,97
Odtujitev – Prodaja 9,25 1.742.298,44
Pridobitev – Menjava - odplačno 9,78 479.289,18
Pridobitev – Nakup 119,74 2.473.571,10