A A

Podatki o prometu so zajeti iz podatkovne baze zemljišč v upravljanju Sklada (ROS).

Podatki o prometu so razdeljeni na tri preglede:


Promet z zemljišči za leto 2016.
Regija: 1 - POMURSKA

Možnost prikaz prometa po:

Rang Pov. (ha) EUR
Odtujitev – Menjava – odplačno 2,84 33.657,70
Odtujitev – Prodaja 3,41 82.267,06
Pridobitev – Menjava - odplačno 2,03 28.081,21
Pridobitev – Nakup 28,87 243.725,49