A A

Podatki o prometu so zajeti iz podatkovne baze zemljišč v upravljanju Sklada (ROS).

Podatki o prometu so razdeljeni na tri preglede:


Promet z zemljišči za leto 2017.
Regija: 1 - POMURSKA

Možnost prikaz prometa po:

Rang Pov. (ha) EUR
Odtujitev – Menjava – odplačno 12,50 208.948,39
Odtujitev – Prodaja 0,77 13.757,08
Pridobitev – Menjava - odplačno 12,66 209.944,56
Pridobitev – Nakup 30,57 311.365,31