A A

Podatki o prometu so zajeti iz podatkovne baze zemljišč v upravljanju Sklada (ROS).

Podatki o prometu so razdeljeni na tri preglede:


Promet z zemljišči za leto 2018.
Regija: 1 - POMURSKA

Možnost prikaz prometa po:

Rang Pov. (ha) EUR
Odtujitev – Menjava – odplačno 1,97 25.593,76
Odtujitev – Prodaja 1,97 24.578,71
Pridobitev – Menjava - odplačno 1,82 24.451,95
Pridobitev – Nakup 48,47 488.689,34