A A

Podatki o prometu so zajeti iz podatkovne baze zemljišč v upravljanju Sklada (ROS).

Podatki o prometu so razdeljeni na tri preglede:


Promet z zemljišči za leto 2019.
Regija: 1 - POMURSKA

Možnost prikaz prometa po:

Rang Pov. (ha) EUR
Odtujitev – Menjava – odplačno 9,78 149.621,51
Odtujitev – Prodaja 2,05 102.814,55
Pridobitev – Menjava - odplačno 9,60 131.310,23
Pridobitev – Nakup 262,80 3.190.688,52