A A

Podatki o prometu so zajeti iz podatkovne baze zemljišč v upravljanju Sklada (ROS).

Podatki o prometu so razdeljeni na tri preglede:


Promet z zemljišči za leto 2020.
Regija: 1 - POMURSKA

Možnost prikaz prometa po:

Rang Pov. (ha) EUR
Odtujitev – Menjava – odplačno 1,69 16.323,89
Odtujitev – Prodaja 0,94 104.367,50
Pridobitev – Menjava - odplačno 1,74 10.495,73
Pridobitev – Nakup 253,56 2.764.192,75