A A

Podatki o prometu so zajeti iz podatkovne baze zemljišč v upravljanju Sklada (ROS).

Podatki o prometu so razdeljeni na tri preglede:


Promet z zemljišči za leto 2021.
Regija: 1 - POMURSKA

Možnost prikaz prometa po:

Rang Pov. (ha) EUR
Odtujitev – Menjava – odplačno 11,80 217.182,11
Odtujitev – Prodaja 1,50 43.344,20
Pridobitev – Menjava - odplačno 12,85 214.409,38
Pridobitev – Nakup 99,71 1.312.028,65