A A

Podatki o prometu so zajeti iz podatkovne baze zemljišč v upravljanju Sklada (ROS).

Podatki o prometu so razdeljeni na tri preglede:


Promet z zemljišči za leto 2022.
Regija: 1 - POMURSKA

Možnost prikaz prometa po:

Rang Pov. (ha) EUR
Odtujitev – Menjava – odplačno 1,95 35.444,24
Odtujitev – Prodaja 0,35 22.264,08
Pridobitev – Menjava - odplačno 1,49 34.519,60
Pridobitev – Nakup 72,27 1.015.732,39