A A

IZKORIŠČANJE GOZDOV V LASTI REPUBLIKE SLOVENIJE, KI NISO PREDMET KONCESIJE ZA LETO 2012 (JN6457/2012)